Mobiltest
LÖSNING
DIGITAL ASSURANCE & TESTING

Mobiltest

Vi på Sogeti är världsledande inom test och utveckling av mobila applikationer. Vi kan erbjuda metoder för mobiltest och lösningar som säkerställer att det förväntade affärsvärdet levereras via de mobila lösningarna. Våra tjänster inom mobiltest stöttas av vår globalt erkända testmetodik TMap® och vårt globala Mobile Testing Center of Excellence.

Mobiltest finns i hjärtat av affärsdrivna initiativ inom företag och organisationer. Tillsammans med oss kan ni säkerställ att ni är förberedda och har en stark partner på området. Vi kan erbjuda en heltäckande tjänsteportfölj inom mobiltest.

TMap® for Mobile: En strukturerad ansats till mobiltest

Våra mobiltesttjänster stöttas av vår strukturerade testmetodik TMap®. Vi har anpassat TMap®för att på ett optimalt sätt stötta din mobiltestning.

Vår TMap® for Mobile-metod kan användas för olika ändamål. Den är anpassad till våra kunders olika behov och utvecklingsmetoder. Detta är relevant på mobilitetsområdet därför att mobilutvecklingsprocesser ofta är agila, med en kort time-to-market. TMap® for Mobile kan användas i kundprojekt men också i vårt eget Mobile Testing Center of Excellence. Den kan användas i agil utveckling och i så kallade vattenfallsprojekt.

Vår TMap ® for Mobile-ansats säkerställer balansen mellan risker, resultat och kostnader. Vi bedriver affärsdriven mobiltest med målet att leverera ett tydligt affärsvärde.

Läs vår blogg om test
Starka allianser
todo todo
KONTAKTPERSON
  • Magnus Loveman
    Magnus Loveman
    National Digital Assurance & Testing Lead/Partner Lead MicroFocus
    070-207 33 60

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.