LÖSNING
TEST

Säkerhetstest

Vi kan erbjuda ett komplett utbud av testtjänster baserat på underliggande principer för riskhantering och hjälpa våra kunder att uppnå kvalitet i sin tjänsteleverans. Informationssäkerhet är en viktig del för att säkra detta - nu mer än någonsin.

Vi erbjuder omfattande och moderna tjänster inom Cyber Security .

Vår specialiserade portfölj av säkerhetsteststjänster täcker alla områden inom en organisations digitala affär.

Våra tjänster

Våra tjänster omfattar:

 • Statisk, dynamisk och interaktiv säkerhetstesting av applikationer
 • Intrångstest och sårbarhetstestningtesting
 • Molnsäkerhetstesting
 • Tjänster för säkra livscykeln för dina applikationer
 • Produktsäkerhetstesting
 • Mobilsäkerhetstesting
 • Testning för att möta regler och protokoll
 • Konsulttjänster för säkerhetstesting 
 • Utbildning för säkerhetstesting
 • Test baserat på social teknik och DDOS Resilience Testing
 • Tjänster inom sårbarhetssanering

todo todo
KONTAKTPERSON
 • Mattias
  Mattias Bergströmner
  National Lead Digital Assurance & Testing/Cybersecurity
  0730 88 40 26