Säkerhetstest
LÖSNING
DIGITAL ASSURANCE & TESTING

Säkerhetstest

Vi kan erbjuda ett komplett utbud av testtjänster baserat på underliggande principer för riskhantering och hjälpa våra kunder att uppnå kvalitet i sin tjänsteleverans. Informationssäkerhet är en viktig del för att säkra detta - nu mer än någonsin.

Vi erbjuder omfattande och moderna tjänster inom Cyber Security .

Vår specialiserade portfölj av säkerhetsteststjänster täcker alla områden inom en organisations digitala affär.

Våra tjänster

Våra tjänster omfattar:

 • Statisk, dynamisk och interaktiv säkerhetstesting av applikationer
 • Intrångstest och sårbarhetstestningtesting
 • Molnsäkerhetstesting
 • Tjänster för säkra livscykeln för dina applikationer
 • Produktsäkerhetstesting
 • Mobilsäkerhetstesting
 • Testning för att möta regler och protokoll
 • Konsulttjänster för säkerhetstesting 
 • Utbildning för säkerhetstesting
 • Test baserat på social teknik och DDOS Resilience Testing
 • Tjänster inom sårbarhetssanering

Starka allianser
Läs vår blogg om test
todo todo
KONTAKT
 • Gautam Reddy
  Gautam Reddy
  National Digital Assurance & Testing Lead, Sogeti Sweden
  072-514 10 12