Testautomation
LÖSNING
DIGITAL ASSURANCE & TESTING

Testautomation

Våra testautomationstjänster kan förse dig med en produktiv ansats till funktionell testning. Vi kombinerar en effektiv användning av verktyg med våra globala team för att definiera vad som kan automatiseras, hur ni kan bli ännu bättre och hur ni snabbare kan räkna hem er investering i era befintliga testverktyg.

Testautomation är ett bra sätt att bli mer effektiv inom mjukvarutestning. Särskilt användbart och värdefullt när man använder det för att testa samma saker regelbundet. Uppsnabbad testautomation kan användas som stöd i olika testfaser inom vattenfall, iterativ vattenfall och agila utvecklingsmetoder; för utvecklings-, system-, integrations-, användaracceptans- och regressionstestfaser.

Modellbaserad test

Modellbaserad test är en metodik och en verktygslåda som tagits fram för att accelerera skapandet av testskript. Använder man traditionella metoder måste testarna skapa varje testskript och testfall manuellt, en uppgift som kräver både test- och specialistexpertis. Genom att använda modellbaserade testverktyg kan företag och organisationer automatiskt generera testfall från modeller för att beskriva applikationern, objektet eller systemet under testfasen. En enda modell kan generera många testfall på mycket kortare tid änd det skulle ta att ta fram samma mängd testfall manuellt. Modeller kan också återanvändas för att testa andra applikationer med liknande funktionalitet.

Många fördelar

Testautomation kan inte bara hjälpa dig att spara pengar utan tjänster kring testautomation är också ett effektivt sätt att förbättra kvalitén generellt och också för era tester. För att lyckas med testautomation räcker det inte med att bara införa nya verktyg. Den behöver vara genomtänkt och sitta ihop med dina affärsmål. Det krävs en noggrann planering, goda förberedelser, specialiserad expertis för att lyckas med din ansats kring testautomation och få en snabb ROI. Vi hjälper dig gärna med detta. Hur du kommer igång snabbt? Använd vår Test Automation Kickstart!

TMap® HD - Ett nytt sätt att testa
World Quality Report 2017-18
todo todo
KONTAKT
  • Gautam Reddy
    Gautam Reddy
    National Digital Assurance & Testing Lead
    072-514 10 12