TPaaS
LÖSNING
DIGITAL ASSURANCE & TESTING

Testing Platform-as-a-Service

Vi kan erbjuda en säker och on-demand testtjänst i vårt privata moln för att förbättra dina applikationers kvalitet utan att det kräver en stor investering i verktyg och hårdvara.

Test med mer flexibilitet, agilitet och sänkta kostnader

Test har utvecklats mycket genom åren, från en in-house-kompetens till allt fler specialiserade Managed Testing Services. Idag behöver många IT-verksamheter lösningar som samlar testverktyg, miljöer, expertis och resurser utan att för den skull öka kostnaderna för leveranser eller försena time-to-market.

För att hantera dessa behov har vi på Sogeti och Capgemini kombinerat vår test- och molnexpertis för att kunna förse våra kunder med en säker, flexibel och on-demand-testtjänst – Testing Platform-as-a-Service (TPaas). Lösningen ger dig rätt testverktyg, rätt plattform, rätt expertis och rätt resurser för alla typer av applikationer och projekt.

Vi älskar test och molnet

Sogeti och Capgeminis världsledande testverksamhet, med över 12 000 testexperter och många många års erfarenhet av innovativ, affärsdriven kvalitetssäkring och starka testtjänster. Detta i kombination med vår över 40-åriga erfarenhet av datacentertjänster, ständigt i framkant kring molnlösningar med en bred och djup portfölj av skalbara, pålitliga molnbaserade IT- och datalagringstjänster som vi levererar till tusentals och åter tusentals slutanvändare, gör oss till en trygg partner.

Stora kvalitetsförbättringar i dina applikationer utan större investeringar

Vår Testing Platform-as-a-Service innefattar en flexibel avtalsmodell som inkluderar hårdvara och licenser för HPE:s Quality Management-verktyg samt tillgång till testexperter som kan stööta med in-houseutbildning och förbättra governance-processer.

Tillgänglig on-demand via vårt egna privata moln hjälper vår Testing Platform-as-a-Service-tjänst dig att vara agil och ha en grönare, mer miljövänlig IT-lösning, via en integrerad användarupplevelse i jämförelse med andra testtjänster.

Varför testa i molnet?

Vår molnbaserade lösning förser dig som användare med följande fördelar:

 1. Ingen investering behövsför hårdvara, hantering, underhåll, licenser och supportkostnader. Du får en snabb ROI i samband med investeringar i applikationer
 2. Du kan kraftfullt reducera din investering i resurser som ska hantera testmiljöerna
 3. Snabba upp time-to-market genom genom snabb upphandling samt  uppstart och genomförande av projekt
 4. Minska affärsriskernaoch leverera applikationer av högre kvalitet snabbare genom att använda HP:s världsledande Quality Management-lösningar.
 5. Främja standardisering av testverksamheten genom att använda beprövade testramverk, -mallar och best practices. 
 6. Öka effektiviteten och samarbetet i teamen genom internetbaserad access och drift
 7. Säkerställ dataintegritet och tillgänglighet var som helst och när som helst genom vår säkra, lättillgängliga infrastruktur åtkomlig 24x7
 8. Tillgång till testexperter som hjälper dig att lyfta den interna testexpertisen och governance-processer

Ett flexibelt tjänstekit

TPaaS kan köpas som en separat tjänst eller i kombination med andra testtjänster och lösningar:

Bastjänst: Testplattform
För företag som genast behöver tillgång till en testmiljö och som planerar att använda egen personal för att hantera och genomföra alla testaktiviteter.

Avancerad tjänst: En komplett testtjänst
För företag som söker efter en komplett och heltäckande testtjänst och löpande stöd för att säkra applikationskvalitén.

Läs vår blogg om test
Starka allianser
todo todo
KONTAKTPERSON
 • Magnus Loveman
  Magnus Loveman
  National Digital Assurance & Testing Lead/Partner Lead MicroFocus
  070-207 33 60

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.