Metod
LÖSNING
DIGITAL EXPERIENCES

Metod

Vår metod – från behov via idé till lösning.

Alla utmaningar har unika förutsättningar. För att dra nytta av de likheter som finns och lära så mycket som möjligt av nya utmaningarna arbetar vi enligt en given process. Vi har delat upp vår process i fem iterativa steg – StrategiKoncept & designUtvecklingTest & lansering och Förvaltning & optimering.  En digital produkt eller tjänst blir aldrig färdig utan utvecklas och förbättras ständigt. Vi ser därför på hela processen som en loop där det inte finns något givet slut utan bara större eller mindre lanseringar av ny funktionalitet. Beroende på ert behov kan vi anpassa de olika delarna för att optimera arbetet för varje specifik utmaning.

Vår process är ett viktigt verktyg för att leverera enligt vårt kvalitetstänk OTACE, On Time Above Client Expectations; i tid och bättre än kunden förväntade sig. Processen gör det också enkelt för dig som kund att få en överblick och förståelse för vårt sätt att arbeta – en process där du är en viktig del.

Vi utvecklar lösningar med användaren i fokus. När vi utvecklar är användaren inte bara målgrupp utan även deltagare i projektet.  Användarupplevelsen går som en röd tråd genom hela vår process. Därför är användaren central i vår process och vi testar hela tiden våra idéer och lösningar tillsammans med dem.

Strategi

Initialt vill vi lära oss så mycket som möjligt om er verksamhet och affär och de utmaningar ni står inför. Vårt team kommer att lära känna er och er målgrupp genom intervjuer och workshops. 

Vi vill ta reda på var ni befinner er och vart ni vill. Syftet med projektet och effektmålen som projektet ska uppfylla definierar vi i strategifasen. Vi samlar också kunskap om era definierade och eventuella dolda målgrupper och kartlägger deras behov. I den här delen av projektet arbetar vi bland annat med målgruppsanalys, benchmarking, omvärldsanalys och workshops.

Koncept och design

I konceptfasen konkretiserar vi lösningen med avstamp från strategin. Vi vill alltid utgå från verkliga situationer. Vi nöjer oss inte med att skapa lösningen, vi vill identifiera det verkliga kärnproblemet och skapa lösningen som fungerar för sammanhanget. I den här delen arbetar vi mycket med skisser, personas och prototyper för att definiera informationsstruktur, innehåll, funktionalitet och designmanér. Konceptskisser och prototyper testar vi tidigt på slutanvändarna för att validera att vi är på rätt spår. Varje steg utvärderar vi och ifrågasätter med slutanvändarens perspektiv tillsammans med representanter från målgrupperna. 

Med ett konkret koncept kan vi börja sätta färg, form och interaktionsmodell till lösningen. För oss är det en självklarhet att designen stödjer syftet och sammanhanget.  

Våra skickliga och kreativa grafiska designers tar fram uttryck som känns genuina, relevanta och som talar direkt till de målgrupper ni vill nå ut till. De kan utan problem arbeta utifrån befintliga visuella stilar eller ta fram ny design.

Utveckling

Att översätta strategi, koncept och design till fungerande kod är en konst. Vi har expertis inom utveckling för både frontend och backend.

Frontend-utvecklarna utvecklar och implementerar lösningar till interaktionsdesignen i systemet. I samspel mellan frontend och interaktionsdesignen skapar vi kvalitetskänslan och wow-faktorn i gränssnittet.      

Backend-utveckling handlar om att få systemen att fungera ihop bakom kulisserna. Den snyggaste och mest genomtänkta tjänsten konceptuellt är ingenting om inte logiken fungerar.

Test och lansering

Test sker parallellt i hela processen men blir i den här delen en konkret aktivitet. Vi arbetar efter genomtänkta och strukturerade testmetoder som möjliggör lanseringen av gedigna produkter och tjänster.

Förvaltning och optimering

Det riktiga arbetet börjar när din tjänst eller produkt är live. Nu ska allt fungera – dygnet runt, året runt. Vi tycker att det är bättre att ni fokuserar på er kärnverksamhet och låter oss se till att er tjänst rullar.

Med optimering ser vi till att er tjänst inte bara fungerar utan också är i toppform.  Ni har hela tiden tillgång till vår expertkunskap och med återkommande avstämningar med er ser vi till att tjänsten eller produkten utvecklas för att alltid leverera hög kvalitet. Vi arbetar också med att utvärdera användningsmodeller och efter behov göra löpande anpassningar så er produkt eller tjänst kan följa er målgrupps föränderliga behov.

KONTAKTPERSON
  • Rebecca Källgård
    Rebecca Källgård
    Smart Workspace Expert/Partner Lead Optimizely
    073 804 48 68

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.