The Frankenstein Factor
RAPPORT
INNOVATION

The Frankenstein Factor

Den 3:e rapporten inom Machine Intelligence från SogetiLabs heter The Frankenstein Factor och fokusera på vår rädsla för Artificiel Intelligence och hur organisationer ska hantera det.

Vi är på väg mot en extraordinär utveckling som gör att hjärtat på den som gillar automation slår lite snabbare, ett exempel är nyligen gjorda uttalande från både Facebook och tech-pinjonären Elon Musk som båda vill bygga brain interfaces. Tillsammans med de utökande möjligheterna inom Artificiell Intelligens (AI) så finns ännu fler möjligheter.

En ny rapport från SogetiLabs 'The Frankenstein Factor: the Anatomy of Fear of AI' har undersökt hur människans känslor inför AI påverkar utvecklingen. Fokuset på effektivitet och lönsamhet bör gå hand i hand med ett fokus på människans existens. Menno van Doorn, Research Director of SogetiLabs kommenterar rapporten:

"The important signal we send is that there is an advantage that can be gained if the emotional relationships are included in the AI plans of an organization".

Rapporten går igenom 4 faktorer som ni behöver ta hänsyn till i er organisation i samband med utveckling inom AI. Ladda ned rapporten till höger! 

Ladda ned rapporten!

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

A series of reports on Machine Intelligence
The Frankenstein Factor: the Anatomy of Fear of AI" is the third in a series of four qualitative research reports on the topic of Machine Intelligence. The series started with a first executive introduction to MI, followed by a second report about the combination of AI and messenger platforms, 'The Bot Effect: Friending a Brand'. The fourth and final report will be on the topic of Algorithmic Businesses.

KONTAKT
 • Menno van Doorn
  Menno van Doorn
  SogetiLabs Director
  +31 6 51 27 09 85
 • Therese Sinter - Nordisk, SVE
  Therese Sinter
  Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti Norden
  +46 70 361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.