young women meeting
OM OSS
DNA

winIT manifesto

winIT är Sveriges största nätverk för kvinnor i IT-branschen. Det drivs av IT-konsultföretaget Sogeti med målet att via konkreta ansatser få fler kvinnor i IT-branschen, i alla roller. winIT finns idag på 14 orter i Sverige samt i Köpenhamn, Danmark. Nätverket har det övergripande temat ”Ta plats!” och är en plats där IT-kvinnor kan nät-verka, dela kunskap, inspirera varandra synliggöra sig och ha kul tillsammans.

I winIT Manifesto samlar vi tankar, idéer och best practices som stöttar winIT:s målsätt-ning. Grundmanifestet togs fram i samband med winIT Special i Stockholm under våren 2012. Efter en paneldebatt på tema ”Ta plats!” med debattörer från Sogeti, Microsoft, McKinsey, IDG Rekrytering och Passion for Business fortsatte diskussionerna vid runda-bordssamtal mellan det 100-tal IT-kvinnor som deltog vid evenemanget. Det är dessa kvinnor som lagt grunden till vårt manifest och som tog sig tiden att stötta vår idé och generöst dela med sig av sina tankar, idéer och erfarenheter. Kommentarerna är personliga och kan användas som inspiration vid framtagande av planer, genomförande av diskus-sioner eller framhävande av vikten av att ha en bra mix av andelen kvinnor och män i verksamheten.

Deltagarna fick tre frågor att besvara som tillsammans utgör grunden för manifestet; 1) Varför är det viktigt med speciella och riktade kvinnoinitiativ i IT-branschen?, 2) Vilka goda exempel har ni på era företag?, 3) Vad gör du personligen för att pusha kvinnor och kvinnoinitiativ? Svaren är samlade nedan och manifestet är ett levande dokument som gärna får återanvändas och förfinas av den som läser det, utan några som helst restriktioner. En poster har också skapats med tips och best practices, som precis som manifestet i word-format, får användas fritt. Manifestet växer successivt med hjälp av ny inspiration.

Varför är det viktigt med speciella och riktade kvinnoinitiativ i IT-branschen?

 • Helt avgörande för framtida utveckling
 • Nya möjligheter och idéer
 • Blir bättre it-lösningar, mer användarvänliga och mer funktionella, mer pedagogiska.
 • Bryta gubbighet
 • Skulle bli en roligare och bättre värld
 • Bättre dynamik. Mångfald ger dynamik. Behövs mer dynamik i it-branschen
 • Utnyttja en större potential. Spegla fördelningen i samhället. En självklarhet att öka antalet kvinnor i it-branschen. Utnyttja all kompetens
 • Fler kvinnor i branschen ger bättre resultat
 • Fler kvinnor i ledningsgruppen ökar lönsamheten i företagen
 • Nytt perspektiv, kvinnligt, helhetsperspektiv. Kvinnor och män ser olika på saker vilket är en tillgång för företaget
 • Fler kvinnor på företaget ger en bättre arbetsmiljö
 • Bredda mångfalden
 • Bättre balans ger bättre lönsamhet
 • IT-branschen är viktig och spännande. Den bygger framtida lösningar som påverkar många människor. Det är viktigt att de som driver och utvecklar IT-branschen har olika bakgrund och olika erfarenhet
 • IT används överallt. Fler kvinnor i IT-branschen kan ”avteknifiera” IT-branschen. Kvinnor kan visa att IT är mer än teknik
 • IT kommer att styra våra liv. Klart att kvinnorna ska vara med och påverka
 • Av jordens befolkning är 51% kvinnor. Det är därför naturligt att kvinnor representeras i alla branscher, särskilt de traditionellt mansdominerade, och att kvinnor representeras i alla positioner inom verksamheter
 • Nätverket WinIT (Sogeti)
 • QClub – internt nätverk för kvinnliga chefer och wannabees (Sogeti)
 • En tydlig plan för att få fler kvinnor i alla roller (Sogeti)
 • Ta plats-tema på evenemang för alla anställda samt introkurs (Sogeti)
 • Bloggare på IT-tjej (Sogeti; http://it-tjej.idg.se/netladies)
 • Women Matter-rapporter (McKinsey; www.mckinsey.com/features/women_matter)
 • Mentorprogrammet Womentor (www.womentor.se)
 • WIP - Women IT Professional (IDG; www.it25.se/wip)
 • Nätverket Caprifol (Capgemini)
 • KTH-tjejnätverk
 • HP:s egna kvinnliga nätverk
 • Tidningen Passion for Business
 • Rättviseförmedlingen – rekrytering av omöjliga kandidater på FB
 • Microsoft-aktiviteter:
  • universitetsutbildningar – mentorprogram
  • Win at MS
  • Bonussystem för rekrytering av kvinnor
  • MATCH program fler tjejer
  • Trainee
  • Eget kvinnligt nätverk
  • Tjejer i 8:an erbjuds ”sommarjobb” inom IT-området
 • Utpekat ansvar i koncernledningen, en person som ansvarar för att fler kvinnliga chefer tillsätts på alla nivåer
 • Kvinnligt nätverk där även män bjöds in efter en tid
 • Omorganisera med mål att få in fler kvinnor i chefspositioner
 • Mentor/adept-program
 • Ser, peppar och bekräftar andra kvinnor
 • Lyfter fram kvinnor och kvinnliga exempel. Nominiera/lyft fram fler tjejer i synliga uppdrag, till exempel press och talare på mässor. Förebilder föder mer intresse och det behövs förebilder på alla nivåer.
 • Lyfter fram goda kvinnliga förebilder
 • Ställer frågor till den kvinna som inte vågar prata för att lyfta fram henne
 • Peppar unga tjejer
 • Peppar andra kvinnor att tro på sig själva
 • Medvetandegör inarbetade mönster. Jobbar på att inte fastna i diskussioner. Inte älta utan genomföra. Vi kan göra mer!
 • Pushar och peppar kvinnor att anta nya utmaningar
 • Utmana och pusha andra kvinnor att gå utanför komfortzonen . Som chef stötta och ge chansen till kvinnor som tvekar inför en ny uppgift.
 • Är mentor för yngre kvinnor
 • Är mentor till kvinnor på arbetsplatsen
 • Rekryterar många kvinnor
 • Vågar rekrytera kvinnliga kompisar
 • Vid rekrytering – väljer kvinnan över mannen. Anställer en kvinna om jag har två kandidater med likvärdig kompetens; ”positiv särbehandling”
 • Jobbar fokuserat på att få in kvinnor i ledningsgruppen
 • Tar mina kvinnliga kollegor på allvar och uppmanar mina kolleger att göra detsamma
 • Jag tydliggör att man ska sluta klappa oss på huvudet!
 • Hjälper varandra – teamar
 • Vågar släppa kontrollen på att hem och familj är perfekt som det är
 • Är god förebild för döttrar
 • Skickar unga tjejer till ledarläger
 • Förstår och bemästrar det manliga spelet men lägger till kvinnlig styrka
 • Väljer en chef som ger kvinnor plats
 • Tips! Rekommendera två kvinnor på LinkedIn

Bidra till winIT manifesto

Varför är det viktigt med speciella och riktade kvinnoinitiativ i IT-branschen?
Vilka goda exempel har ni på era företag?
Vad gör du personligen för att pusha kvinnor och kvinnoinitiativ?
 
Kontakt
 • Therese Sinter - Nordisk, SVE
  Therese Sinter
  Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti Norden
  +46 70 361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Ladda ned winIT manifesto
#addher: Bli värdföretag