miljö
OM OSS
DNA

Miljöarbete

Vi arbetar aktivt för att minska vår negativa miljöpåverkan och utvecklas som ett hållbart företag.

Vår miljöpolicy

Sogeti är en del av Capgemini-koncernen. Vi är världsledande på att tillgodose marknadens behov av konsulter, teknologi och förvaltningsservice. Våra leveranser sker från våra egna kontor och datacenter, men även på plats hos våra kunder.

Vår miljöpolicy gäller för alla anställda, direkta underleverantörer, kontor och datacenters som Capgemini-koncernen i Norden ansvarar för, och är densamma för alla verksamheter och varumärken inom gruppen.

Vi är medvetna om den påverkan vår verksamhet har på miljön och vi är mycket engagerade och beslutna att löpande förbättra vårt miljöresultat.

Vi identifierar och följer alla legala och andra krav som är relevanta för den miljöpåverkan vår verksamhet kan ha; detta genom att ha relevanta mätningar och uppföljningar.

Vår verksamhet inom Sogeti & Capgemini Nordics skall: 

 1. Ha förståelse för hur vi mäter och följer upp vår miljöpåverkan – i enlighet med lagstadagade krav på rapportering
 2. Identifiera energibesparande initiativ på våra kontor för att reducera energiförbrukning och därmed minska våra koldioxidutsläpp
 3. Driva energibesparande aktiviteter i våra data centers
 4. Implementera olika initiativ för att minska antalet affärsrelaterade resor utan att minska vår förmåga att möta våra kunders behov
 5. Implementera olika initativ för att reducera den totala mängd av avfall vår verksamhet skapar och återvinna en större del av detta
 6. Ha inköpsprocesser som säkrar att våra leverantörer förser oss med produkter och tjänster som hjälper oss att leva upp till vår miljö policy – speciellt gällande koldioxidutsläpp, minskad energiförbrukning och reducering av avfall
 7. När det är möjligt även reflektera över miljöpåverkan gemensamt med våra kunder och därmed hantera vår miljöpåverkan i enlighet med denna policy

Vi inom Sogeti är stolta över att vara certifierade enligt ISO 14001:2015.

Kontakt
 • Ann Skoglund
  Ann Skoglund
  Ansvarig för Kvalitet, Miljö, Project Management Office
  072-227 28 21
Skriv ut E-post