Meet the future
OM OSS
INNOVATION

Meet The Future

Vad är det för framtida Sogeti som våra unga talanger drömmer om? Detta är vad 17 unga yrkesverksamma från hela Sogeti världen arbetar tillsammans med vår högsta ledning för att besvara i vårt "Meet the Future" initiativ.

IT-världen rör sig snabbt och vilket innebär stora förändringar för företag. Att behålla och engagera den nya generationen av digitala infödingar har blivit en verklig utmaning.

Behovet av att förändra och anpassa har blivit en fråga om överlevnad för företag, men det finns en utspridd osäkerhet angående hur företag ska möta detta paradigmskifte. I vårt initiativ "Meet the Future" strävar vi efter att:

  • Förstå hur man anpassar sig till den affärskritiska digitala revolutionen
  • Få första hand input från våra mest begåvade anställda från digitala införing-generationen
  • Engagera, behålla och odla dagens talanger till morgondagens ledare

Vi tror mycket på det här initiativet för att kunna möta morgondagens förväntningar. Meet the Future bygger på en gemensam vilja att framtidssäkra Sogeti, vår högsta ledning vill bli inspirerade och dela insikter med våra unga talanger.

"På Sogeti är vi passionerade människor och alla deltagare har engagerat sig i detta initiativ till 130 procent. Detta är ett pågående projekt och deltagaren möts regelbundet för att arbeta med utvalda ämnen så som ledarskap, personlig utveckling, innovation och kunder", säger Lucile Leclercq, projektledare för initiativet.

todo todo
Kontakt
  • Therese Sinter
    Therese Sinter
    Nordic Communications Director
    +46 70 361 46 21