CSR & Sogeti
OM OSS
CSR

Sogeti & CSR

Företagen inom Sogeti-gruppen har åtagit sig att agera ansvarsfullt gentemot samhället och världen i stort. Vi tror starkt på att vi, genom att dra nytta av vår IT-kompetens och det engagemang och kompetens som våra 16 000 medarbetare besitter, kan åstadkomma förändring.

Både lokalt och globalt stöder vi konkreta och pragmatiska initiativ som ger positiva effekter på tre områden: Att ge tillbaka till samhället, utbildning och sysselsättning samt miljö. Vårt globala program inom Corporate Social Responsability (CSR) är inriktat på micro-finance-lösningar, utveckling genom utbildning och lika möjligheter samt gröna tekniska lösningar.

För oss och för allt fler av våra kunder, samarbetspartners och befintliga eller potentiella medarbetare är CSR något som är allt viktigare i valet av vem man vill jobba med eller för. Det känns liksom självklart. Tillsammans sporrar vi varandra till att bli ännu duktigare och än mer konkreta i våra ansatser att ge tillbaka till samhället.

Låna ut lite  förändra mycket

Sogeti har tillsammans med systerbolaget Capgemini och MicroWorld, utformat en digital plattform där man kopplar samman mikro-entreprenörer med mikro-långivare inom företag.

Här kan våra kunder, samarbetspartners, medarbetare och deras vänner göra en konkret och aktiv insats. Besök plattformen här.

Konkret stöd till Barndiabetesfonden

Barndiabeteswebben.pngBarndiabetesfonden kämpar för en framtid utan typ 1-diabetes genom att stödja forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra typ 1-diabetes hos både stora och små. På detta sätt hoppas de att forskningen kan besegra typ 1-diabetes och att deras vision om att finna ett botemedel till 2040 blir verklighet.

Varje år drabbas 1800 människor av typ 1-diabetes varav 900 är barn. Ingen vet varför och ingen botas. Sjukdomen innebär intensiv egenvård dygnet runt, livet ut och trots ny modern teknik drabbas många barn och unga av allvarliga komplikationer och för tidig död. Det vill vi ändra på!

”Sogeti har sedan flera år tillbaka ett fint och nära samarbete med Barndiabetesfonden. Vi känner oss mycket stolta över att få bidra till deras viktiga arbete genom att hjälpa till med våra kunskaper inom digitalisering och webb. Stöd dem gärna i deras viktiga arbete!" säger Jens Tångefjord, Kundansvarig på Sogeti i Linköping och Norrköping.

Barndiabetesfonden hittar du på webbadressen www.barndiabetesfonden.se.

Kontakt
  • René Speelman
    René Speelman
    Corporate Social Responsibility Director
    + 31 6 558 400 40

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Låna ut lite - förändra världen
Miljön i fokus
Skriv ut E-post