miljö
OM OSS
DNA

Miljöarbete

Vi arbetar aktivt för att minska vår negativa miljöpåverkan och utvecklas som ett hållbart företag. Vi är därför stolta att vi är miljöcertifierade enligt ISO14001:2004.

Vår miljöpolicy

Sogetis miljöpåverkan ligger inom områdena inköp av varor och tjänster, energianvändning och transporter. Vi vill därför arbeta aktivt med att förbättra vår miljöprestanda så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi vill bidra till hållbar utveckling som gör det möjligt för kommande generationer att njuta av ren och frisk luft, gröna skogar och bad- och drickbart vatten. Gällande miljölagstiftning är en miniminivå i vårt miljöarbete.

För att ständigt förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar ska vi på Sogeti Sverige AB arbeta med följande områden:

 • Kunskap: Öka vår kunskap inom miljöområdet i allmänhet och hur vi påverkar miljön som företag i synnerhet. Vi ska även förmedla kunskaper vidare till våra kunder.
 • Inköp av produkter och tjänster: I första hand välja varor, produkter och tjänster från företag med ett aktivt miljöarbete som erbjuder miljömärkta och lokalt producerade produkter.
 • Energi- och vattenförbrukning: Sträva mot att minimera användningen av naturresurser och fossila bränslen för att bidra till en minskad global uppvärmning.
 • Transporter: Vi strävar efter att minska användningen av fossila drivmedel vid tjänsteresor, leveranser, bud och medarbetarnas transporter till och från företaget och på sikt övergå till färdsätt med förnyelsebara bränsleslag.
 • Avfall och farligt avfall: Öka andelen sorterat avfall och minska den totala mängden avfall. Farligt avfall ska hanteras så att risken för negativ miljöpåverkan minimeras.


Vad har vi uppnått?

Några av de saker vi har genomfört för att bidra till minskad miljöpåverkan är:

 • Vi har infört elektroniska lönespecifikationer vilket ger en stor besparing av papper, kuvert och transporter. 
 • De papper och kuvert vi använder är FSC- och Svanen-märkta och trycks i Svanen-märkt tryckeri.
 • Vi har ekologiskt kaffe i våra kaffemaskiner
 • Vi har avtal för återanvändning av de datorer som vi byter ut. Vår leverantör återtar våra gamla datorer och rensar information och lagar dem för att förlänga deras livstid.
 • Vi är restriktiva med resor och väljer i första hand telefonmöten.
 • Ett forum i Sogeti-koncernens gemensamma sociala nätverk TeamPark är upprättat för att ge idéer för miljöåtgärder och skapa engagemang för hållbarhetsfrågor. 

todo todo
Kontakt
 • Ann Skoglund
  Ann Skoglund
  Ansvarig för Kvalitet, Miljö, Project Management Office
  072-227 28 21