Optimizely

Optimizely

Vill du utveckla din affär på webben, sänka förvaltningskostnaderna för din webbplats och göra den enklare att administrera? Då är Optimizely något för dig. Sogeti har stor erfarenhet av att utveckla intranät, externa webbplatser, extranät och e-handelslösningar på Optimizely-plattformen.

Kort om Sogeti och Optimizely:

 • Vi är global partner till Optimizely
 • Vi är en helhetsleverantör av Digital Experiences-lösningar
 • Vi levererar till stora som små företag, organisationer, myndigheter och kommuner
 • Vi har en kundnöjdhet på 4,4 på en 5-gradig betygsskala
 • Vi har över 250 webbkonsulter varav 125 inom Optimizely
 • Vi levererar över hela landet via våra 20 lokala kontor
 • Vi har en väl inarbetad förvaltnings- och supportorganisation som tar hand om alla våra kunder inom webb på bästa sätt
 • Vi har över 40 certifierade Optimizely-utvecklare
 • Vi har levererat över 250 Optimizely-projekt till 200 kunder
 • Vi har vunnit flera Awards för våra lösningar 

Vår expertis och erfarenhet

Sogetis erfarenheter och kompetens inom Optimizely är djupa. Våra duktiga konsulter är experter inom följande områden:

Webbstrategi
Webbstrategisk rådgivning, coachning och planering i gränslandet mellan IT- och affärsverksamhet.

Projektledare
Projektledning av leveransprojekt såväl som resursförstärkning inom kundens egen projektorganisation.

Användbarhetsdesign
Analys, rådgivning och utformning av informationsstrukturer och webbgränssnitt utifrån ett användarperspektiv.

Interaktionsdesign
Utformning av designkoncept, grafiska riktlinjer och gränssnittsprogrammering.

Webbarkitektur
Strategisk analys, planering och utformning av webbaserade systemarkitekturer.

Systemutveckling
Systemanpassningar, funktionsutveckling och integration.

Sökoptimering
Gör webbplatsen synlig i sökmotorer

Test
Test och utvärdering av webbaserade system i olika driftsmiljöer.

Utbildning
Planering och genomförande av utbildning för olika användargrupper.

Systemförvaltning
Underhåller och vidareutvecklar webbsystemen.

Redaktionellt arbete
Hjälper dig att skriva korrekt på webben.

Våra Optimizely-referenser växer stadigt och vi har hittills levererat ett 200-tal Optimizely-baserade webbar, både i Sverige och i andra länder.

Metoder som fungerar
För att nå bästa resultat och leverera vad kunden vill ha på utsatt tid har vi utarbetat flera väl fungerande projektmodeller, som förfinats i takt med att Optimizely-uppdragen blivit många. Vi kan leverera enligt klassisk Vattenfall-modell men även en agil utvecklingsmodell har visat sig vara mycket effektiv avseende kostnad och leveranstid.

Sogeti levererar allt från strategi, verksamhetsutveckling, förstudie, design och utveckling till test och drift. Våra certifierade Optimizely-lärare håller kundanpassade utbildningar för redaktörer och administratörer.

Sammanfattningsvis kan man säga att vi levererar i tid, till ett bra pris och ofta över dina förväntningar. På köpet får du större affärsnytta på webben, lägre förvaltningskostnader, nöjdare redaktörer och fler besökare på din webbplats.

Kontakt
 • Rebecca Källgård
  Rebecca Källgård
  Smart Workspace Expert/Partner Lead Optimizely
  073 804 48 68

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.