Projektledning
LÖSNING
PROJECT MANAGEMENT

Projektledning

Hos Sogeti finns ett stort antal erfarna projektledare som kan hjälpa dig att leda, driva och bemanna dina projekt. Vi arbetar utifrån etablerade metoder med omfattande kvalitetsfokus, som till exempel agila metoder och Scrum.

På Sogeti älskar vi att leda dina projekt. Vårt team består av ett hundratal skickliga och välorienterade projektledare med lång erfarenhet av att driva projekt hos våra kunder.

Vårt erbjudande

Vi har samlat våra erfarenheter i ett antal tjänster, seminarier och workshops samt en verktygslåda med bästa praxis och enkla men kraftfulla verktyg. Vi kan hjälpa dig och ditt företag att höja kvaliteten och effektiviteten i utvecklingsarbetet och bli bättre på att leverera rätt mjukvara till rätt kostnad och i tid.

Våra metoder

Projektledare inom Sogeti har stor erfarenhet från etablerade projektstyrningsmetoder såsom PPSPejl och PROPS. Våra projektledare har också stor erfarenhet av systemutvecklingsprocesser såsom Scrum och RUP. Många av våra konsulter har certifieringar inom ovanstående metoder.

För våra workshops och projektrevisioner används Capgemini-koncernens beprövade metoder. I de fall som kunden inte har valt en egen projektstyrningsmodell använder vi vår koncerns internationella kvalitetssystem DELIVER.

Go agile!

Agila metoder och Scrum är kraftfulla sätt att med fokus på affärsnytta höja kvalitet och snabbare svara på marknadens krav och verksamhetens behov. Sogeti har den expertis, erfarenhet och de verktyg som behövs för att effektivt införa dessa metoder. Vi har jobbat med Scrum och agila metoder i närmare 20 år och kan se tillbaka på över 40 års erfarenhet av projektledning. Vår kunskap och framgång återspeglas inte minst hos alla våra nöjda kunder.

Införandet av nya arbetssätt innebär alltid utmaningar, och teoretisk utbildning kan inte ersätta lång erfarenhet av att implementera Scrum. Sogeti kan stötta dig och ditt företag i ett införande av Scrum och hjälpa er att hantera dessa utmaningar, så att ni uppnår den önskade effekten. Med Sogetis erfarenheter och effektiva verktyg hjälper vi er att nå era mål.

Vi har projektledaren ni söker

Vi har tekniska projektledare som kan agera som konstruktionsledare och mentorer för utvecklare. Vi har även projektledare med specialkompetens inom exempelvis: 

Vi har projektledare på flera olika nivåer, dels mycket erfarna konsulter, men även unga drivna och flexibla projektledare som passar bra för mindre omfattande projekt. Genom Sogetis graderingsskala för konsulter kan vi erbjuda er den projektledare som är bäst lämpad för ett specifikt projekt.

Gedigen branscherfarenhet

Tack vare vår gedigna erfarenhet kan vi erbjuda projektledarkompetens inom de flesta branscher såsom Telecom, Bank & Försäkring och svensk tillverkningsindustri. Likaså kan vi erbjuda projektledarkompetens för olika typer av projekt. Flera av våra projektledare kan leda projekt genom hela systemutvecklingsprocessen, från förstudie till lansering eller överlämning till service. 

Vi satsar på trygghet

För att vidareutveckla våra projektledare utför Sogeti ett flertal kompetensuppbyggande aktiviteter inom ledning såsom certifieringar i nya metoder och tekniker. Sogeti är ett företag som levererar lokala IT-lösningar på global grund, vilket innebär att vi finns nära dig men att vi vid behov kan erbjuda konsulter från hela koncernen. Vi har en väl utarbetad strategi för mentorskap där mer erfarna projektledare stöttar och hjälper mindre erfarna projektledare. Det gör att du som kund alltid kan känna dig trygg när du anlitar en projektledare från Sogeti.