Curando
PRESSMEDDELANDE
JOBB

Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag tecknar kundavtal med Sogeti Sverige AB om företagshälsa

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) dotterbolag Friskare på jobbet Norden AB med bifirma Curando Företag (“Curando Företag”) inleder ett tvåårigt samarbete med IT- och ingenjörskonsult-bolaget Sogeti Sverige AB (”Sogeti”) kring leverans av företagshälsa till Sogetis organisation i Sverige. Ordervärdet uppgår till cirka 500 000 SEK årligen exklusive rörliga tilläggstjänster.

Curando Företag arbetar som en strategisk hälsopartner med att utveckla arbetsplatser och arbetsmiljö samt erbjuda hälsa och vård med hjälp av digitala verktyg. Curando Företag tecknar nu avtal med IT- och ingenjörskonsult-bolaget Sogeti kring leverans av digital företagshälsa till Sogetis organisation i Sverige.
 
Det nytecknade avtalet löper på två år med sex månaders uppsägningstid med möjlighet till årsvis förlängning inför avtalsperiodens slut. Avtalet innebär att Curando Företag ska leverera företagshälsa till Sogeti i nära samarbete mellan bolagen. Leverans påbörjas i sommar med kartläggning av hälsoläget i organisationen. Implementeringen av samtliga tjänster påbörjas på två Sogeti-kontor och fr.o.m. november 2017 ska Sogetis cirka 1 150 medarbetare i Sverige ha tillgång till samtliga tjänster från Curando Företag. Utifrån det grundabonnemang som avtalet baseras på, har avtalet enligt bolagsledningen ett årligt värde om cirka 500 000 SEK exklusive rörliga tilläggstjänster.
 
– Vi är väldigt glada över att inlett ett samarbete med Rethinking Care och Curando Företag. Vi har sedan en tid letat efter en partner som kan erbjuda företagshälsovård på ett nytt sätt med alla de möjligheter som digitala tjänster erbjuder. För oss som arbetsgivare är det mycket viktigt att kunna erbjuda förebyggande hälsosatsningar med tjänster som finns lättillgängliga för våra medarbetare, i praktiken bara ett videosamtal bort. Med dokumenterat hög medarbetarnöjdhet vill vi ständigt vässa oss och erbjuda nya tjänster till våra anställda. Vårt nya avtal kring företagshälsovård är en del i det arbetet, kommenterar Pernilla Wranéus, HR-direktör på Sogeti Sverige AB.
 
– Sogeti är ett modernt IT-företag som vi ser fram emot att börja samarbeta med redan nu i sommar, men framförallt vid det mer omfattande införandet av våra tjänster i höst. Det här är vårt första avtal med digital företagshälsa till ett företag som har över 1 000 medarbetare. Sogeti har också valt en helhetslösning från oss, vilket vi är väldigt glada för, säger Mattias Johansson, vd på Curando Företag.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se
 
Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.
 
Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2017 kl. 16.00 CET.
 
Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se och på www.curando.se.
 
Om Sogeti Sverige AB
Sogeti levererar konsulttjänster inom IT och Engineering. I tjänsteportföljen ingår IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, test- och kvalitetssäkring, Cyber Security, Cloud, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster. Sogeti är ett helägt dotterbolag till Cap Gemini SA, noterat på Parisbörsen. Sogeti samlar cirka 25 000 yrkesverksamma i 15 länder. Cirka 1 150 stycken av dessa finns i Sverige utspridda på 21 kontor. 

KONTAKTPERSONER
 • Therese Sinter - Nordisk, SVE
  Therese Sinter
  Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti Norden
  +46 70 361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Sofia Jarl-Adolfsson
  Sofia Jarl-Adolfsson
  HR, Sogeti Sverige
  070-539 17 42