VR_FK
PRESSMEDDELANDE
INNOVATION

Försäkringskassan skapar virtuell verklighet tillsammans med Sogeti

Innovation är i fokus när Försäkringskassan använder ny teknik för att effektivisera sin IT-verksamhet. Med en Virtual Reality-lösning, under framtagande i samarbete med Sogeti, provar man på nya sätt att arbeta när det gäller att hantera komplexa data och samband.

161123 Sundsvall – Digitaliseringen i verksamheter inom alla sektorer är högaktuell. Hur kan stora mängder data presenteras på ett lättsmält sätt? Vilka nya krav ställs på tillgänglighet, kundfokus och tilltalande design? Detta är några av de frågor som Sogetis digitala team i Sundsvall arbetar med dagligen tillsammans med sina kunder. 

Innovation på Försäkringskassan
Ett av Försäkringskassans exempel på spännande och innovativa lösningar är att skapa en plattform för visualisering och interaktion av stora informationsmängder och dess beroenden. Med hjälp av en Virtual Reality-lösning (VR), håller Försäkringskassan, tillsammans med Sogeti, på att utveckla en tredimensionell visualisering av Försäkringskassans digitala och arkitektuella strukturer.

I sin ”virtuella verklighet” kan Försäkringskassan visualisera och interagera med sin systemflora; se relationer och hur systemen interagerar med varandra då man exempelvis ska genomföra systemförändringar eller ändringar av olika komponenter. En stor hjälp med tanke på att Försäkringskassan har en av landets största systemparker.

– Den stora vinsten för oss är att få en lättförståelig visuell överskådlighet av hur allt hänger ihop. I förlängningen tänker vi oss att olika medarbetare runt om i landet ska kunna genomföra möten i den virtuella miljön för att tillsammans diskutera och simulera olika förändringar och samtidigt kunna se konsekvenserna av dessa, kommenterar Andreas Henningsson, IT-verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.


Fr.v. Andreas Henningsson (Försäkringskassan) och Fredrik Jonsson (Sogeti)

Spännande teknik
Tekniken som används är Unreal Engine v.4, en ny spelmotor från Epic.

–Intresset för Virtual Reality sprids i ökande takt hos våra kunder och det är otroligt intressanta och inspirerande uppdrag att arbeta med. Det riktigt innovativa i just detta projekt är dock inte tekniken utan själva applikationsområdet, big data. Det här har varit ett projekt där krav och design växt fram allteftersom. Vi har tänkt nytt, jobbat agilt och utvecklat löpande, säger Fredrik Jonsson, VR-expert och interaktionsdesigner på Sogeti i Sundsvall, med ett förflutet inom spelindustrin.

Ny karriär
Tre av Sogetis nyligen anställda nyutexaminerade medarbetare, Önder Arslan, Johan Höglund och Andreas Bygdesson, har påbörjat sin karriär inom IT-branschen i Försäkringskassans VR-projekt.

– Att vara på ny mark och hitta helt nya lösningar har varit både utmanande och spännande. Det här har varit ett så kul projekt att det varit svårt att slita sig från det i slutet på arbetsdagen. Det har varit en väldigt innovativ och iterativ process där vi fått använda vår kreativitet och innovationsförmåga.

Digital transformation förändrar och attraherar
Alla företag och organisationer påverkas av den pågående digitaliseringen. Ny teknik   finns i hjärtat av den och hjälper till på digitaliseringsresan. Med digitaliseringens frammarsch blir också IT-branschen ett allt mer attraktivt karriärval.

– Strategier och affärsmodeller förändras i och med den digitala transformationen. Det är en spännande resa som våra kunder är på idag och där Försäkringskassan redan kommit långt. Med kundernas ökande behov i fokus växer vi vårt digitala team, men också våra andra team, då allt vi gör är kopplat till digitalisering. Minst 25 nya medarbetare ska vi anställa inom det närmaste året, kommenterar Thomas Bodén, ortschef på Sogeti i Sundsvall.   

Aktuella jobberbjudanden på Sogeti i Sundsvall:
www.sogeti.se/jobbsundsvall

 

Kontaktpersoner 
Andreas Henningsson, IT-verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan
Tel: 070-360 92 18
E-post: andreas.henningsson@forsakringskassan.se

Se även kontaktpersoner på Sogeti i högermarginalen. 

Om Sogeti
Sogeti levererar högkvalitativa konsulttjänster inom IT och Engineering. I vår heltäck-ande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, test- och kvalitetssäkring, Cyber Security, Cloud, systemförvaltning, samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 25 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar cirka 1 150 konsulter vid företagets 21 svenska kontor.

KONTAKTPERSONER
 • Thomas Bodén
  Thomas Bodén
  Account Executive, Sogeti Sundsvall
  070-211 19 98

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Fredrik Jonsson
  Fredrik Jonsson
  Interaktionsdesigner
  073-745 2571

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Therese Sinter - Nordisk, SVE
  Therese Sinter
  Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti Norden
  +46 70 361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Jobba i Sundsvall
FOTON FÖR NEDLADDNING