wqr
PRESSMEDDELANDE
QUALITY ENGINEERING & TESTING

World Quality Report 2015 visar att företag kämpar med den snabba tekniska utvecklingen

Hastigheten på företagens digitala transformation och korta livscykler för enheter och tjänster ökar vikten och trycket på kvalitetssäkring och testning.

Paris, Frankrike, 9 september 2015 – Idag lanseras en World Quality Report 2015. Den årligen återkommande rapporten, framtagen av Sogeti, Capgemini och HP, undersöker applikationskvalitet och testverksamheter tvärs över multipla sektorer och geografier. I år visar rapporten att organisationer lägger mer vikt vid kvalitetssäkring och testning på grund av den snabba digitala transformation som pågår, vilken ökar antalet nya applikationer som är affärskritiska. Snabbheten av denna digitala transformation identifieras som ett tydligt hinder. 55% av organisationerna i undersökningen anser att deras största utmaning är att funktionalitet i deras applikationer förändras för snabbt.

I ett försök att ta kontroll över inflödet av nya applikationer, har IT-budgeterna för test och kvalitetssäkring ökat med 9% det senaste året. Av denna budget, allokeras nästan hälften (49%) till underhåll, som fokuserar på att försöka säkra att applikationerna är anpassade till verksamheten och dess behov. Samtidigt har budgeten som spenderas på nytt transformationsarbete minskat med 1%, allt eftersom företag fokuserar på att klara av det kontinuerliga applikationstransformationsarbetet.

En sömlös kundupplevelse är en viktig drivkraft för kvalitetssäkring och testning

Denna senaste World Quality Report visar att företag fortsätter att investera i att säkra sina systems integritet. Fler än fyra av fem (81%) lyfter fram säkerhet som det främsta syftet för testning. Denna ökade medvetenhet kring säkerhet är driven av att digital transformation och säkerhetstestning har blivit affärskritiskt för många organisationer. Dock är kundupplevelsen nu nästan lika viktig för företagen. 79% anser den vara en nyckelkomponent för deras kvalitetssäkring och testning. Detta synliggör en betydande förskjutning för företagen som har kommit att inse den ökande betydelsen av att ge sina kunder en smidig och sömlös upplevelse när de kommer i kontakt med verksamheten.

– Årets World Quality Report visar att vi lever i en snabbrörlig värld där kundupplevelse och flexibilitet är lika viktigt som att hålla jämna steg med den digital tranformationen genom att använda agil kvalitetssäkring och DevOps. Vi kan se att företag idag ökar på sina investeringar i testmiljöer och testdata – det vill säga sina ekosystem för test – och man fokuserar på ”end-to-end”-automation, inte bara inom test, men också inom sina ekosystem för test. Dock måste organisationer förflytta sig bortom testautomation och ekosystemtestning till en integrerad och smart livscykel för kvalitetssäkring som kan leverera synergier för att säkra hela verksamhetens kvalitet, säger Olof Johansson, testexpert och nationellt ansvarig för Sogeti Sveriges testsatsning.

Kortare livscykler kräver ökad agilitet

Årets rapport synliggör även att när investeringarna i test och kvalitetssäkring ökar, allokeras en större del av den budgeten till DevOps och agila principer. Mer än hälften av företagen i studien (59%) använder  DevOps-principer och 47% nyttjar virtuella testmiljöer. Samtidigt som företag arbetar med att modernisera sin testverksamhet och sina testprocesser så måste de även hantera allt kortare livscykler för sina program och applikationer, vilket tvingar fram en ökad efterfrågan för att testa hårdvara och infrastruktur; en ökning på 5% jämfört med 2014 till totalt 38%. Emellertid, trots en minskning av investeringar i nytt transformationsrelaterat arbete (ner 1%), planerar en av tre (29%) att investera i specialiserade testcentra – Testing Centers of Excellence (TCoE) – inom de närmaste två åren.

Nya roller skapas för att möta efterfrågan på testning

Kvalitetssäkerhetsmarknaden har mognat och funktionen har blivit verksamhetskritisk. Allt eftersom företag och organisationer ökar användandet av DevOps och agila metoder skapas nya roller för att matcha deras ökande betydelse. Roller som aldrig tidigare existerat, exempelvis testingenjörer inom mjukvaruutveckling, blir allt vanligare och efterfrågan kring dessa roller väntas öka allt eftersom kvalitetssäkring blir allt viktigare för företagens verksamheter.

– Disruptiva teknologier, exempelvis Internet of Things (IoT), Big Data och mobila lösningar transformerar verksamheter snabbare än någonsin tidigare. Företagen måste agera snabbt för att ligga steget före, vara konkurrenskraftiga och anpassa sig till nya affärsmodeller, menar Raffi Margaliot, Senior Vice President & General Manager, Application Delivery Management, HP Software. Årets World Quality Report synliggör hur snabbt IT-ansvariga bemöter de megatrender som snabbt förändrar vår värld och de konkreta åtgärder de arbetar med för att hänga med i de krav deras användare och kunder har utan att kompromissa med applikationskvalitet och användarupplevelse.

Undersökningsmetodik

World Quality Report, i vilken 1560 personer från 32 länder har deltagit, är den enda globala rapporten inom applikationskvalitet. Den har getts ut årligen sedan 2009. Årets upplaga är den sjunde i ordningen och har använt en hybridmetodik av datainsamling med både datorstödda telefonintervjuer och webbintervjuer. Studien är baserad på en analys av fem grupper bestående av; IT-chefer, applikationschefer, IT-direktörer, chefer inom kvalitetssäkring och test, samt chefer för digitala satsningar och marknadschefer. Rapporten har genomförts med deltagare från hela världen genom kvantitativa intervjuer följda av kvalitativa och djupdykande diskussioner.

 

För mer information

Ladda ner World Quality Report via www.worldqualityreport.com.

About Capgemini
With more than 190,000 people, Capgemini is present in over 40 countries and celebrates its 50th Anniversary year in 2017. A global leader in consulting, technology and outsourcing services, the Group reported 2016 global revenues of EUR 12.5 billion. Together with its clients, Capgemini creates and delivers business, technology and digital solutions that fit their needs, enabling them to achieve innovation and competitiveness. A deeply multicultural organization, Capgemini has developed its own way of working, the Collaborative Business ExperienceTM, and draws on Rightshore®, its worldwide delivery model.
Learn more about us at www.capgemini.com.
Rightshore® is a trademark belonging to Capgemini.

Om Sogeti Sverige AB
Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings-, integrations- och migeringsprojekt, testning, cyber security-tjänster, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 23 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar cirka 1 150 konsulter vid företagets 21 svenska kontor.

Kontaktperson
  • Therese Sinter - Scandinavia, ENG
    Therese Sinter
    Marketing & Communications Director,
    +46 70 361 46 21

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.