Qlik
LÖSNING
BUSINESS INTELLIGENCE

Qlik

Att arbeta datadrivet ger bättre lönsamhet och effektivitet. Vi kan hjälpa dig att bli och arbeta datadrivet för att på så vis fatta bättre beslut, som i sin tur kan ge bättre resultat. Tillsammans med Qlik, som är ledande inom Data Integration och Data Analytics, bidrar vi till att er verksamhet blir just mer datadriven.

Beslutsstöd för framgång

Fler företag och organisationer har ett ökat behov av att göra data tillgänglig för uppföljning, beslutsfattande såväl som bättre tjänster och kundbemötande. Kunder vi möter efterfrågar ofta stöd och coachning i att bli mer datadrivna i sina beslut. Det finns en stor förståelse för nyttan i att frigöra data, tillgängliggöra data, förstå sin data och agera med hjälp av data, men det finns även utmaningar i att bli och arbeta datadrivet. Här kan vi hjälpa dig göra skillnad.

Komplett partner till Qlik

Vi är partner till Qlik och kan via detta partnerskap bidra till att du som kund kan förflytta dig till en datadriven verksamhetsstyrning, analys och rapportering.

Med Qlik får du som kund en plattform som kan hjälpa dig i hela resan till att bli mer datadriven i dina beslut och din verksamhet. Vi har lång  erfarenhet av att hjälpa våra kunder från vision och behov till effekt, från datahantering till visualisering av data som blir till insikter och beslutsunderlag. Med Qlik kan vi erbjuda följande:

Qlik Data Integration - en modern plattform för dataintegration som levererar realtidsdata, data för analys och uppföljning för alla analysplattformar, från Qlik till Power BI, Tableau och många fler.

Här finns verktyg för:

 • Realtidsströmning av data (CDC)
 • Agil Data Warehouse-automatisering
 • Hantera skapande av data lakes
 • Arbeta med data catalog och data lineage
 • Hantering av datakällor

Qlik Data Analytics - en plattform (on-prem eller cloud) som ger er möjlighet till att bli mer aktiva beslutsfattare.

Här finns verktyg för:

 • Self-service av visualisering
 • Interaktiva dashboards
 • Alerting och actions
 • Rapportering
 • Mobilitet
 • Embedded Analytics
 • Datakällor
 • AI och Machine Learning

Konsulter med passion, driv och intresse

Tack vare partnerskap och våra konsulter har vi idag en ledande position inom Business Intelligence (BI). BI är ett fokuserat satsningsområde inom Sogeti som genomsyrar oss lokalt, nationellt och globalt. Vi har återkommande inspirations- och kunskapsfokuserade aktiviteter som konsulterna själva driver. Ett vanligt inslag hos våra konsulter är just intresse, nyfikenhet och viljan att bygga något och komma igång för att skapa något användbart. BI som område ingår i vår data och AI-portfölj.

Våra konsulter kan hjälpa dig att:

 • Utbilda och inspirera en verksamhet
 • Fånga behov och krav i workshop-format och intervjuer
 • Skapa och hantera datalager, integrera med datakällor internt, externt, globalt och lokalt
 • Skapa insiktsfulla visuella gränssnitt för uppföljning och beslut
 • Projektleda
 • Förvalta och vidareutveckla tidigare leveranser

I vårt arbete tillsammans med dig som kund är den långsiktiga relationen oerhört viktig, och i den ingår ett gott samarbete, bra matchning av kompetens och konsult, erfarenhet och ett värdeskapande mindset.

KONTAKT
 • Joakim Öhgren
  Joakim Öhgren
  Sogeti Partner Lead Qlik, Sweden
  070-656 58 92

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Marcus Norrgren
  Marcus Norrgren
  Data & AI Lead, Sverige
  073-061 96 80

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Vår tjänsteportfölj