Så automatiserar Arbetsförmedlingen
REFERENSER
DIGITAL

Så automatiserar Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Deras jobb är att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb. Så här har de automatiserat en publiceringstjänst av historiska annonser med hjälp av Sogeti.

Bakgrund

Sogeti levererar IT-konsulttjänster till Arbetsförmedlingen. I leveransen ingår övervakning, förvaltning och nyutveckling av ett flertal publika API:er (applikationsprogrammeringsgränssnitt) samt insamling och behandling av data, statistikframställan och tillgängliggörande av öppen data från olika källor. Dessa tjänster används av annonssajter, rekryteringsbolag, små startups, större organisationer, forskningsprojekt och myndigheter. När det var dags att automatisera arbetsintensiva, manuella processer för historiska annonser fick Sogeti äran att hjälpa till.

Lösning

Lösningen som levererats är en automatisk publiceringstjänst av historiska annonser.​ Här har vi gått från en manuell process, där det några gånger per år publiceras historiska annonser från föregående år, till en nyutvecklad lösning som automatiskt skapar filer, i olika format, varje natt. Annonserna publiceras också varje dygn i API:et för historiska annonser.​

Detta görs stegvis via docker-mikrotjänster i en tekton pipeline. Dessa behandlar, laddar upp och publicerar diverse filer och publicerar annonserna i API:et. Mikrotjänsterna är till stor del byggda i Python och delvis i Bashscript.​

Det dagliga arbetet omfattar utveckling och integration i olika tekniker och miljöer som exempelvis: Python, Tekton, Docker/podman, Kubernetes, CI/CD, Linux, Openshift, Elasticsearch, Opensearch och integration med molntjänster.

Resultat

Lösningen avlastar utvecklarna från en tung manuell process, med hög felmarginal. Till en helt automatisk process som är enkel att övervaka, underhålla, förstå och vidareutveckla vid behov. Det gör också att olika intressenter alltid har tillgång till den senaste datan.

KONTAKT
  • Andreas Kilit
    Andreas Kilit
    Sales Associate, Jönköping

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Arbets­marknads­departementet och ansvarar för offentlig arbetsförmedling och arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Arbetsförmedlingens uppgift är att skapa rätt förutsättningar för en väl fungerande arbetsmarknad. De förser också samhället med information, analyser och prognoser om arbetsmarknaden.