REFERENSER
AGILE

Så kompetensförsörjer Linköpings universitet

I många år har Sogeti fått hjälpa Linköpings universitet med att leverera rätt kompetens för att minska ledtider i projekten för LiU. Det har resulterat i bland annat en europeisk utbildningsplattform och ett studentintranät.

Sogeti  har sedan hösten 2017 varit exklusiv levarantör till Linköpings Universitet (LiU) när det gäller IT resurskonsulter. LiU är en stor organisation med många projekt och samarbeten som löper under året och sökte en strategisk partner som  kunde leverera en stor bredd av kompetens och roller, både lokalt och nationellt vid behov.

I drygt sju år har Sogeti haft förtroendet att kunna förse LiU med rätt kompetenser vid rätt tillfälle genom att bistå med kompetensförsörjning under hela året och oavsett projekt.

Genom en kontinuerlig dialog i olika forum mellan LiU och Sogeti skapas en tydlig och stratgisk grund för vilka resurser som behövs i de olika projekten och med en tillgänglighet året runt.

Sogeti har varit med och stöttat i flera olika IT-projekt som kurskatalog, en europeisk utbildningsplattform (eciu.eu), tentamensanmälanssystem, sharepointplattformar, upphandling av nytt ekonomisystem, medarbetarutbildning och studentintranät med mera.

Att hela tiden ha rätt kompetens tillgänglig förtkortas ledtider i projekten för LiU. 

KONTAKT
  • Viktor Svensson
    Viktor Svensson
    Kundansvarig, Linköping
    076-797 24 25

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Linköpings universitet

Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges största lärosäten med över 40 000 studenter. LiU är även känt för innovativa utbildningar, gränsöverskridande forskning och nära samarbete med näringsliv och samhälle

Vår tjänsteportfölj