Så arbetar Mälarenergi Elnät AB med trygg informationshantering
REFERENSER
INFORMATIONSSÄKERHET

Så arbetar Mälarenergi Elnät AB med trygg informationshantering

Mälarenergi Elnät AB förvaltar och utvecklar elnätet i Västra Mälardalen med största möjliga leveranssäkerhet. Så här arbetar de dessutom med ett tryggt och systematiskt informationssäkerhetsarbetet.

Bakgrund

Mälarenergi Elnät förvaltar, driftar och utvecklar ett tillförlitligt elnät i Västmanland och ser nu utmaningarna i de kraftigt förstärkta kraven i NIS2.​

Ett försämrat omvärldsläge och cyberkriminalitetens ökande hotbild ger incitament att inte ”bara” följa förordningen, utan verkligen säkra verksamheten och  elförsörjningen för över 100.000 kunder.​

Utmaningarna är bland annat att skapa en resursoptimerad och ekonomiskt hållbar verksamhet där varumärket bidrar till att skapa verklig tillit till samhället.

Lösning

Sogetis metodik för en trygg informationshantering bygger på att identifiera vilka förmågor som krävs för att nå verksamhetens mål i NIS2 och att systematiskt utveckla dessa förmågor som förutsättning för målen, parallellt med åtgärder som exempelvis arbetsprocesser, rutiner, verktyg och utbilningar.​

Täta uppföljningar av viktiga förmågor ökar sannolikheten markant att nå målen i tid och utan kostsamma överraskningar.

Resultat

Genom ett nära arbete mellan specialkompetens från Sogeti och 
nyckelpersoner i verksamheten, koncernens ledningssystem och en aktiv förändringsledning, förankras arbetssätten löpande.​

Ett stort fokus på processer och rutiner för NIS2 i det systematiska informationssäkerhetsarbetet ger snabbare
nyttoeffekter och bättre acceptans hos personalen.​

Detta ger  Mälarenergi Elnät en robust IT/OT-förvaltning när NIS2-kraven blir skarpa. 

KONTAKT
  • Mikael Wigerhäll
    Mikael Wigerhäll
    Kundansvarig, Västerås
    076-140 59 29

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Mälarenergi Elnät

Mälarenergi Elnät är en del av Mälarenergikoncernen. Mälarenergi producerar och levererar samhällskritiska tjänster, som el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. 

Tillsammans med kunder och partners arbetar Mälarenergi mot sin vision: En värld där vi tillsammans lever och verkar helt utan klimatpåverkan.