refmalarenergi
REFERENSER
O365/SHAREPOINT

Så styrde Mälarenergi upp sin verksamhet

Med SharePoint Online har Mälarenergi fått ökad kontroll över sina ledningsprocesser.

Bakgrund

Mälarenergi saknade ett användarvänligt och effektivt IT-stöd för att visualisera och dokumentera sitt sätt att arbeta. Att införa ett nytt IT-system hade till målsättning att stödja ledningssystemen (kvalitet, miljö och arbetsmiljö), processarbetet, ständiga förbättringar samt styrning och uppföljning.

Lösning

Sogeti skapade en lösning i SharePoint Online med Visio Online för visualisering av processbilder. Förstasidan i systemet skapades som en Single Page Application för god överblick till alla delar av ledningssystemet.

Resultat

Det nya ledningssystemet resulterade i ett användarvänligt system med stort fokus på användaren. Beroende på var användaren är i systemet så visas alltid relevant information för den platsen/processen. Det finns även möjlighet att “favoritmarkera” platser eller dokument i ledningssystemet för enkel tillgång.

todo todo
KONTAKT
  • Viktor Bärgård
    Viktor Bärgård
    Verksamhetsansvarig, Sogeti Västerås
    070-412 16 48
FAKTARUTA

Mälarenergi är ett infraserviceföretag med ca 700 medarbetare som finns nära kunderna i Mälardalen. Mälarenergi levererar el, värme, vatten, kyla, energitjänster och snabba kommunikationslösningar.

malarenergi.jpg