RPA
LÖSNING
RPA

Robotic Process Automation (RPA)

Robotic Process Automation, mer känt som RPA, är en teknologi som automatiserar repetitiva och standardiserade arbetsuppgifter för att frigöra tid till personalen att arbeta med mer värdeskapande och stimulerande uppgifter.

En RPA-robot kan automatisera affärsprocesser som har tydlig affärslogik, etablerade affärsregler och digital, strukturerad data och blir på så sätt er flitiga, outtröttliga, digitala robotmedarbetare. Genom konfigurering av datorns programvara kan en RPA-robot efterlikna mänsklig interaktion och interagera med applikationer och system, manipulera data och hantera stora datavolymer.

Förutom att företaget behåller kontrollen över verksamheten arbetar en RPA-robot i enlighet med säkerhetsstandarder, och känslig data kan antingen krypteras eller inte sparas alls. RPA-roboten kan arbeta dygnet runt, årets alla dagar, och kan snabbt skalas upp eller ned efter behov. RPA-robotar kan inte tänka själva, men de kan å andra sidan bara göra exakt det man sagt till dem – med andra ord, risken för (mänskligt) fel elimineras helt.

 

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.


En kort introduktion till RPA

Vilka processer lämpar sig RPA för?

Förutom att processerna måste ha strukturerad, digital data, tydlig affärslogik och gärna hantera stora volymer, finns det i princip inga hinder för vilka processer man kan automatisera genom RPA.  Några exempel på arbetsprocesser att automatisera är:

 • Fakturahantering
 • Kontraktshantering
 • Lönehantering
 • Rekryteringsprocesser
 • Betalningspåminnelser

Varför RPA?

Nöjdare medarbetare
En RPA-robot kommer aldrig att klaga på att arbetsuppgifterna är monotona eller repetitiva, så du och dina kollegor kan med gott samvete fokusera på mer stimulerande, tankekrävande uppgifter.

Snabb ROI
Enkelt sagt, ni kommer snabbt att få tillbaka de investeringar ni gör i RPA – dels genom effektivisering av tidskrävande arbetsuppgifter, men även genom att ni nu kan arbeta med mer värdeskapande uppgifter medan roboten sköter sitt.

Nöjdare kunder
RPA kan även användas för processer riktade mot era kunder, och kan på så sätt minska ledtider och effektivisera era tjänster – en riktig booster för kundnöjdheten! 

Ökade insikter
Genom RPA kan ni få nya insikter i era processer och er organisation genom genererandet av ny data, som i sin tur kan användas för såväl effektivisering som processförbättring – och till och med kanske identifiera helt nya användningsområden för era och processer.

Framtiden är digital
RPA är ett naturligt steg för företag som vill satsa på en digital arbetsplats. Integrationsmöjligheterna med andra teknologier och steget vidare mot intelligent automation är två faktorer som gör RPA till en värdig satsning på er digitaliseringsresa.

Hur vi på Sogeti arbetar med RPA

RPA är så mycket mer än bara utveckling! Vi på Sogeti har ett helhetsperspektiv när vi arbetar med RPA. Vi kan bistå i alla delar i ett RPA-projekt; från uppstart med processidentifieringar och workshops, till utveckling, styrning och support, men även med uppsättning av RPA Center of Excellence (CoE), kvalitetssäkring (QA) och Intelligent Automation.

Från småskalig automatisering till intelligent automation

Vi vill vara med våra kunder på hela resan, från uppförande och implementering av RPA till införandet av Intelligent Automation genom att involvera smarta teknologier såsom AI och Machine Learning.

RPA_5_steg_600.png

Processförbättring är en naturlig del av RPA

Vi på Sogeti tycker att det är väldigt viktigt att vara tydliga med att RPA inte endast handlar om automatisering rätt och slätt. I vårt arbete med RPA ser vi processförbättring som en naturlig del i arbetet för att uppnå största möjliga värde för våra kunder.

Tillsammans med våra kollegor inom Capgemini-koncernen har vi över 10 000 experter inom automation, kognitiva teknologier och AI. Vårt nationella RPA-center utgår från Stockholm, med certifierade RPA-konsulter på plats över hela landet.

Nå ökad effektivisering med snabb ROI genom att implementera RPA idag!

Mer om våra tjänster inom RPA
Relaterat innehåll
KONTAKTPERSONER
 • Filippo Cappellaro
  Filippo Cappellaro
  Ansvarig RPA
  072-719 60 66