rpa-lulea
LÖSNING
RPA

Innovation och effektivisering med RPA

Olika system som inte pratar med varandra, dagar bestående av många repetitiva och manuella uppgifter, och ett ständigt klippande och klistrande. Dags att använda Robotic Process Automation (RPA)!

På Sogeti i Luleå älskar vi att skapa värde med ny teknik. Vi vet att många företag fortfarande har flertalet arbetsuppgifter inom ekonomi och löneadministration som är manuella, repetitiva och tidskrävande. Arbetsuppgifterna är samtidigt nödvändiga för att säkerställa rapporters kvalitet och korrekta löneutbetalningar.

Med hjälp av en mjukvarurobot får ni mer tid till uppföljning och analys, vilket ger bättre beslutsunderlag för hur olika alternativ påverkar likviditet, balans- och resultat. Och det kommer att bli roligare på jobbet!

RPA – Anställ er första virtuella kollega

Automatisering har genom åren skett genom implementering av nya IT- system. Med RPA använder man de befintliga systemen och programmerar en mjukvarurobot att använda den befintliga mjukvaran.

Med RPA behövs inte komplexa integrationer som kan vara kostsamma och tidskrävande. RPA använder systemen och dess användargränssnitt och utför uppgifterna precis på samma sätt som vi människor gör. Det gör att RPA är perfekt för automatisering av repetetiva och regelbaserade arbetsuppgifter.

Konkreta användarexempel

Nedan ger vi exempel på situationer där RPA kan nyttjas som er virtuella assistent.

Repetitiva icke-värdeskapande uppgifter
Att lägga in uppgifter från formulär, klippa och klistra in uppgifter från ett system till ett annat, är typiska uppgifter som är perfekta för RPA. Avstämningar av reskontror mot huvudboken och lönekörningsmoment är andra exempel. Listan kan göras lång.

De flesta ekonomer och löneadministratörer kan känna igen sig i detta. Tänk er att en robot gör uppgiften så ni får fokusera på det roliga i arbetet. Arbeta med att ta fram relevanta underlag för analyser, fundera på samband och utfall. Helt enkelt göra den delen av jobbet som är roligt. Och resultatet blir bättre beslut!

Flera olika system som inte har full integration
Många företag har flera olika system som inte pratar med varandra. I många fall är det kostsamt och tidskrävande att uppnå detta. Det beror på att de pratar olika språk bakom gränssnittet. Istället läggs det mycket tid på att manuellt leta uppgifter, ändra samma uppgifter och hämta olika uppgifter, i flera olika system.

Med RPA kan man lösa språkförbistringar utan komplexa integrationer eftersom systemens kompabilitet oftast inte har betydelse. Mjukvaruroboten programmeras att hantera olika situationer i de olika systemen. Eftersom den inte har den mänskliga faktorn, gör en RPA inte heller fel.

Arbetstoppar
Månads- och årsbokslut samt lönekörningar är exempel på tidpunkter då det är mer tidspressat. Att låta en RPA sköta vissa delar av avstämningarna, hämta uppgfter eller göra beräkningar frigör tid och minskar arbetsbelastningen.

Ditt företag växer och expanderar
När ett företag växer kommer oftast tillväxten i ordningen att arbetsuppgifterna ökar och sedan personalstyrkan. Med RPA kan man i företagets tillväxtstrategi planera och implementera RPA för att gå jämnare steg med företagets.

Företaget ser över processerna och implementerar RPA på de monotona uppgifterna så att personalen kan fokusera på de värdeskapande och leverera värde i tid.

Ditt företag vill frigöra tid och sänka kostnader
Många företag och organisationer står inför utmaningen att hålla koll på kostnaderna. En stor fördel med RPA är att den kan utföra arbetet tre till fem gånger snabbare än vi människor kan. Eftersom RPA går relativt fort och är enkelt att implementera räknas investeringen hem tämligen snabbt.

Vill du kickstarta er RPA-resa? Hör av dig till oss!

Fyll i formuläret nedan eller vänd dig direkt till vår kontaktperson i Luleå. 

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKT
  • Anna Barrok Ängvall
    Anna Barrok Ängvall
    Sogeti Luleå
    076-130 44 72

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.