alt-text

Utvärdering

Dela gärna med dig av synpunkter som kan hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete.

Sogetis IT-pub - Vår digitala framtid & Stand Up


Betyg på eventet som helhet: (Skala 1-5 där 5 är högsta betyg)
Betyg på föreläsningen "Vår digitala framtid" med Mats Björk: (Skala 1-5 där 5 är högsta betyg)
Betyg på Stand Up Lars T Johansson: (Skala 1-5 där 5 är högsta betyg)
todo todo