Utvärdering

Utvärdering

Dela gärna med dig av synpunkter som kan hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete.

Tack för din medverkan på vårt frukostseminarium på Scandic Continental. Nu vill vi gärna ställa tre frågor till dig som kan hjälpa oss att bli bättre. 


Hur skulle du bedöma innehållet av dragningarna? (Skala 1-5 där 5 är högsta betyg)
2. Hur skulle du bedöma tid och plats? (Skala 1-5 där 5 är högsta betyg)
3. Skulle du se positivt på ett lunchseminarium? (Skala 1-5 där 5 är högsta betyg)