TechDays
EVENT
O365/SHAREPOINT

Vi ses på TechDays!

Lyssna till Sogetis Anders Waller som delar erfarenheter från att flytta en hel kommuns data från filserver till Office365 och SharePoint.

kalendar den 24 oktober 2018 13:15 - 14:15
kalendar Kistamässan, Stockholm

TechDays är Microsoft Sveriges största konferens för de som vill förstå det allra senaste och få en strategisk översikt över det ständigt föränderliga tekniska landskapet.

Under vår session på TechDays berättar bland andra Sogetis Anders Waller samt Mari Ståhl, Karlstad Kommun, om hur själva projektet bedrevs och de olika faserna, hur migreringsprocessen såg ut när man flyttade 6 TB data och slutligen den tekniska lösningen. De kommer också att beröra hur man hanterar exempelvis känsliga personuppgifter och sekretess med hjälp av en hybridmiljö.

Den uppsatta lösningen baseras på Office 365-grupper som finns i tre varianter, hos oss kallade organisations-, projekt- och grupprum. Organisationsrum hanteras centralt medan projekt- och grupprum kan beställas av slutanvändarna själva. Dokumenttyper och mallar har sedan applicerats under konfigureringen.

Vi ses i rum: E6+7

För mer information om TechDays besök: https://tdswe.se/

KONTAKT
  • Anders Waller
    Anders Waller
    Lösningsarkitekt inom O365
    070-338 22 92

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.