CSR & Sogeti
OM OSS
CSR

Sogeti & CSR

Företagen inom Sogeti-gruppen har åtagit sig att agera ansvarsfullt gentemot samhället och världen i stort. Vi tror starkt på att vi, genom att dra nytta av vår IT-kompetens och det engagemang och kompetens som våra 20 000 medarbetare besitter, kan åstadkomma förändring.

Både lokalt och globalt stöder vi konkreta och pragmatiska initiativ som ger positiva effekter på tre områden: Att ge tillbaka till samhället, utbildning och sysselsättning samt miljö. Vårt globala program inom Corporate Social Responsability (CSR) är inriktat på micro-finance-lösningar, utveckling genom utbildning och lika möjligheter samt gröna tekniska lösningar.

För oss och för allt fler av våra kunder, samarbetspartners och befintliga eller potentiella medarbetare är CSR något som är allt viktigare i valet av vem man vill jobba med eller för. Det känns liksom självklart. Tillsammans sporrar vi varandra till att bli ännu duktigare och än mer konkreta i våra ansatser att ge tillbaka till samhället.

Låna ut lite  förändra mycket

Sogeti har tillsammans med systerbolaget Capgemini och MicroWorld, utformat en digital plattform där man kopplar samman mikro-entreprenörer med mikro-långivare inom företag.

Här kan våra kunder, samarbetspartners, medarbetare och deras vänner göra en konkret och aktiv insats. Besök plattformen här.

Webb till Barndiabetesfonden

Som ett Corporate Social Responsability-projekt har Sogeti utvecklat en webbsida till Barndiabetesfonden. Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar.

– För mig känns det viktigt att vi som företag och individer kan bidra till positiva förändringar för människor utanför företagets gränser. Att vi kan hjälpa Barndiabetesfonden med vår expertis inom IT snarare än att bara stötta finansiellt gör mig varm i hjärtat för jag vet att våra insatser kommer många till nytta.Sogetis projektledare och utvecklare Jonny Suchomel berättar:

Barndiabetesfonden hittar du på webbadressen www.barndiabetesfonden.se.

todo todo
Kontakt
  • René Speelman
    René Speelman
    Corporate Social Responsibility Director
    + 31 6 558 400 40

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Låna ut lite - förändra världen
Miljön i fokus