Design to Disrupt #5 - The Unorganization
RAPPORT
INNOVATION

Design to Disrupt #5 - The Unorganization

I den nya rapporten skapas begreppet ”Unorganization” för att få maximal nytta i en ny digital organisation. Rapporten har tagits fram av vårt forskningsinstitut SogetiLabs som förutom “unorganizing” tipsar om fyra andra konkreta aktiviteter för att öka företagstillväxten i det digitala landskapet.

För att på ett bättre sätt utnyttja de ekonomiska tillväxtmotorerna som digitaliseringen ger behöver nya arbetssätt konstrueras och gamla måste monteras ner. En nystart likt detta kommer att leda till nya sorters organisationer, anpassade för att dra nytta av de möjligheter som finns idag.

I den nya rapporten från SogetiLabs kallas detta för “unorganizations”. Rapporten är SogetiLabs femte rapport i ämnet disruption och presenterar en ny tillväxtmodell för att dra nytta av digital disruption. Ladda ned rapporten för att läsa mer!

Ladda ned rapporten här!

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om vår serie rapporter om disruption

“Design to Disrupt”-forskningen från SogetiLabs bestod från början av en serie av fyra rapporter. Den första rapporten “Design to Disrupt – An Executive Introduction” utgjorde startskottet för forskningsprojektet. Den andra rapporten, “The new digital competition”, analyserade den nya digitala konkurrensen från snabb-rörliga, agila startups som utvecklas I ljusets hastighet genom disruptive innovation. Den tredje rapporten, "Blockchain: cryptoplatform for a frictionless economy” handlade om Blockchain och Bitcoin, och den fjärde rapporten om “Mastering Digital Disruption with DevOps”. Allt eftersom forskningen fortskred så utvecklades den till en femte rapport, “The Unoganization”, för att hjälpa organisationer att anamma disruption. Serien är författad av ett flertal SogetiLabs-forskare.