4 sätt att hantera fel som inte hinner rättas
BLOGGPOST
QUALITY ENGINEERING & TESTING

4 sätt att hantera fel som inte hinner rättas

Sogetis testexpert Eva Holmquist bloggar vidare på tema test. Här kommer fyra konkreta tips.

Vi har alla varit med om att hitta allvarliga fel alldeles för sent för att hinna rätta innan planerad driftsättning. En av utmaningarna som testare att i det läget komma fram till ett sätt att hantera situationen även om driftsättningen inte kan skjutas på. Varje situation är naturligtvis unik och oftast är det en kombination av olika åtgärder som man får använda. Här är fyra olika sätt att hantera fel som du inte hinner rätta innan driftsättningen.

1. Informera användarna.Samma fel som skulle kunna skapa stress hos användare och support, kan i stället mötas av lugn acceptans om användarna blivit informerade om det i förväg.

2. Manuell rutin.Det innebär att användarna utför vissa uppgifter manuellt i stället för att använda systemet. Användarna måste naturligtvis också informeras om den manuella rutinen. Det här fungerar bäst när man har en känd användargrupp.

3. Stänga av en funktion i användargränssnittet.Detta fungerar för funktioner som startas från användargränssnittet, men inte för automatiska funktioner som exempelvis triggas av att en signal kommer från ett annat system.

4. Stoppa funktionen.Hur man stoppar en funktion beror på hur systemet är konstruerat. Det kan exempelvis göras genom att man ändrar koden så att en del av systemet inte lyssnar på en specifik händelse eller signal. Det går också att programmera på ett sådant sätt att vissa funktioner kan stoppas via en konfiguration.

I både fall 3 och 4 innebär det att användaren inte kan använda den del av systemet där felet finns. 

Har du tips på andra sätt att hantera fel när du inte hinner rätta dem innan driftsättningen?

 

KONTAKT PERSON
  • Eva Holmquist
    Eva Holmquist
    Senior Test Specialist
    072-502 83 93