blogpost_blockchain
BLOGGPOST
INNOVATION

”Blockchain-mentalitet är ett måste framåt”

Sogetis Fredrik Scheja bloggar om hur man arbetar smartare som konsult (håller du med?) och tar också plats i en videointervju på ämnet.

Förr om åren kunde vi i konsultbranschen förutsäga årets seminarier och events som vi ville erbjuda marknaden. Nu förstår jag att den tiden är passé. Traditionellt inarbetade arbetssätt som kretsar kring seminarier, kurser och konferenser är utdöende metoder i en framtida marknad.

Tiden det tar för en konsult att på traditionellt vis anskaffa kompetens, sälja(s) in, observera, innovera, implementera och utvärdera, dokumentera och sedan till sist presentera ett koncept kan idag handla om cykler runt 1–2 år, i värsta fall 5-10 år. Att kunna göra samma sak framöver, fast inom loppet av veckor/dagar/timmar kommer urskilja vilka som lyckas, respektive faller ifrån.

Vi måste själva lära oss att applicera alla de buzzwords vi hjälper våra kunder att förstå och implementera; analytics, automation, AI, blockchain – allt med ett klart och tydligt mål – att bygga ett organiskt nätverk av konsulter likt högteknologiska intelligenta super-noder som samlar in och delar stora mängder dynamisk data mellan varandra kontinuerligt och utan ansträngning med hjälp av moderna redskap. För det är detta som resultatet blir när vi nu måste lära oss att applicera blockchain-mentaliteten – i en modern organisationsstruktur.

Håller ni med? Vill ni med på resan? Nedan hittar du en intervju med mig på ämnet:

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKT
  • fredrik scheja
    Fredrik Scheja
    Test Architect/Test Automation Expert / Podcaster
    070-345 27 13