presentation
BLOGGPOST
PROJECT MANAGEMENT

Jonas Jaani: Så får du aktiva gruppmedlemmar

Hur skapar man största möjliga engagemang i en grupp - och hur uppnår man resultat på kortast möjliga tid? Som projektledare kanske du har ställt dig den frågan många gånger. Svaret kan delas in i fyra faser.

Tips på några faser:

 1. Instruktion
  Nya projektmedlemmar har ofta höga ambitioner och stort engagemang redan innan de börjar. Att leda rätt och skapa förutsättningar för dem innan och strax efter att de påbörjat sitt arbete skapar engagemang. Ditt jobb blir att informera om projektets status, verksamhetseffekterna samt praktisk administration. Inför ert första möte kan du skicka ett mejl där du går igenom projektet i detalj, förklarar varför det ska genomföras, hur, och vad som förväntas av dem. De första 90 dagarna i ett nytt projekt är viktiga. Lägg fokus på ett starkt ledarskap för att sätta krav, förutsättningar och mål.
 2. Coachning
  I denna fas har personernas expertis ökat, men glädjen över att "vara ny" avtagit. Stress och ”verkligheten” har minskat engagemangsnivån. Genom att coacha, förklara och uppmuntra skapar du en förutsättning för att de själva ska kunna hitta svar på frågor samt ta egna initiativ.
 3. Stöd
  Expertisen är nu på plats. Motivationen kan dock vara både sjunkande eller stegrande beroende på omständigheterna. För att uppnå stegrande effekt bör du uppmuntra personen att komma med egna idéer och på så sätt höja hans eller hennes självförtroende och prestationsvilja.
 4. Delegering
  Expertisen och motivationsnivån är nu hög. Vid det här laget har projektmedlemmarnas självständighet ofta ökat, vilket gör dem mogna för mer ansvar och nya roller i ditt eller andras projekt. Att delegera och få personer att bli självgående är ett mål för dig som projektledare. Framgångsrika projektmedlemmar gör dig överflödig och du får chansen att avsluta projektet på bästa sätt.

Tips! Läs om ”situationsanpassat ledarskap” av Paul Hersey och Ken Blanchard