”Fokusera rätt i krisen – ta hjälp av digitala medarbetare”
BLOGGPOST
INTELLIGENT AUTOMATION

”Fokusera rätt med hjälp av digitala assistenter”

Time management kan vara livsviktigt i dessa speciella tider. I den här bloggposten lyfter vår RPA-expert Eleonor Forsberg fram olika tidskrävande processer där digitala assistenter kan stötta dina medarbetare.

Vi står nu alla inför en enorm utmaning, och kanske har det aldrig tidigare varit viktigare med ’time management’. Ökad arbetsbörda eller korttidspermitteringar innebär stora omställningar, både på organisationsnivå och för den enskilde medarbetaren, och för de flesta av oss ser arbetsdagen inte riktigt ut som den brukade. I utmanande tider har människan alltid varit innovativ och hittat lösningar för att kunna anpassa vardagen efter nya omständigheter, och det är inte en underdrift att påstå att vi är mitt i en sådan tid just nu. Användandet av digitala verktyg och lösningar är en förutsättning för att vi ska kunna anpassa oss efter de nya förhållandena som råder, om det så innebär arbete hemifrån, ökad arbetsbelastning eller kanske båda delarna.

För många innebär den rådande situationen att fokus ligger på att vara mer närvarande – en sjuksköterska behöver spendera mer tid ute hos patienterna men behöver samtidigt göra alla de tidskrävande administrativa uppgifterna hon eller han ansvarar för. En redovisningsekonom som blivit korttidspermitterad måste ofta fortfarande hinna med alla sina uppgifter, trots den minskade arbetstiden. I situationer som dessa är tid en nödvändig faktor.

Det är här vi tar in de digitala assistenterna; automationsrobotarna som kan hoppa in utan hinder, som våra tidsfrigörande assistenter. Genom att ta hjälp av digitala assistenter kan människan fokusera på det som är viktigt för henne nu – om det så är att spendera mer tid med patienter eller fokusera på värdeskapande uppgifter i en organisation som står inför ekonomiska utmaningar. En digital medarbetare kan ha flera olika uppgifter och kan lätt växla mellan avdelningar och processer. Den gör exakt det du säger åt den att den ska göra. Den kan helt enkelt hjälpa dig att genomföra dina tidskrävande, administrativa uppgifter och på så sätt underlätta för dig att vara mer närvarande och fokusera på det som verkligen är viktigt just nu.  

RPA, eller Robotic Process Automation, är ett verktyg som automatiserar standardiserade och repetitiva arbetsuppgifter och frigör på så sätt tid för medarbetarna att fokusera på mer värdeskapande uppgifter. Och även om frigjord tid är en central faktor i detta avseende så ger en RPA-robot oss så mycket mer; inte bara att jobbet blir gjort snabbare utan det ger också ökade insights i våra processer och verksamheter, ökad kund- och medarbetarnöjdhet samt kostnadsreduktioner. 

Här är exempel på fem ofta tidskrävande processer att automatisera: 

 • Orderhandläggning
  Automatisk beställning av varor kopplat till t.ex. lagersaldo.
 • Kontrakthantering
  Förnya eller avsluta leverantörskontrakt
 • Kontoavstämningar
  Kvartalsvis, månatliga eller veckovisa.
 • Fakturahantering
  Generera och skicka fakturor utifrån fakturaunderlag.
 • Lönehantering
  Sammanställning av underlag för utbetalning.

Att nyttja RPA i dessa speciella tider kan ge en enormt värdefull boost till din verksamhet i ett läge där den behöver det som bäst. 

KONTAKT
 • Eleonor Forsberg
  Eleonor Forsberg
  National RPA Lead
  070-427 53 94

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.