presentation
BLOGGPOST
PROJECT MANAGEMENT

4 frågor projektledaren alltid bör ha svar på

Du har 30 sekunder på dig att beskriva ditt projekt. Vad säger du? Här är fyra frågor som du närsomhelst, oavsett storlek, budget eller metod ska kunna redogöra för, var du än befinner dig.

1. Vad är projektets effekt, mål och plan?

Effekten beskriver vad som kommer att hända efter att projektet är klart: 
"Effekten av projektet blir att vi kommer att tjäna mer pengar inom området y" eller "Effekten kommer att bli en sammanhållen säljorganisation".

Målet beskriver vad som görs i projektet:
"Målet är att upphandla verktyg x för att kunna skapa system y och etablera en förvaltning z."

Planen/roadmapen beskrivs i steg/delmål: 
"Under maj gör vi upphandlingen. Under juni börjar utveckling. Parallellt med utvecklingen skapar vi förvaltningen. Allt ska vara klart i november."

2. Vilka aktiviteter har ni just avslutat och vad är nästa steg?

Sammanfatta de viktigaste aktiviteterna. Beskriv hur dessa främjar mål och effekt. Redovisa en kort agenda för aktiviteter som inträffar de närmaste 4-6 veckorna.

3. Vilka projektrisker finns?

Det är svårt att leda och styra risker. Du bör kunna beskriva de risker som kan göra att projektet får sig en törn. Det är också projektledarens roll att beskriva hur man gör för att riskerna inte ska bli ett problem.

4. Hur mår projektgruppen?

Beskriver hur personerna mår och ger en "effektgrad" på teamet och intressenterna. Hur är din egen förmåga som projektledare? Om du känner att du själv börjar halka efter bör du antingen ta tag i det, eller kanske avsluta ditt engagemang i projektet.

Om jag väcker dig mitt i natten, kan du svara på frågorna ovan?