Digital transformation
BLOGGPOST
DIGITAL EXPERIENCES

Bloggtips: Den digitala transformationen börjar med dig

Trots att vi klickar oss runt på nätet som vi alltid har gjort och ser det digitiala som bara ytterligare en kanal går vi mot en digital transformation. Här kommer den digitala kundupplevelsen att bli den första upplevelsen, eller kanske den enda. Och skillnaden är stor, menar Klas Fjärstedt i ett blogginlägg.

Egentligen har inte mycket hänt sedan den första webbsidan såg dagens ljus i början på 90-talet. Vi klickar och navigerar runt på ungefär samma sätt som vi alltid har gjort bland texter, bilder och filmer. De flesta företag arbetar vidare i gamla strukturer med det digitala som ytterligare en kanal eller ytterligare ett arbetsredskap vid sidan av andra. Räcker de inte med att vi säljer våra produkter på webben och att vi kan dela dokument via intranätet?

Varför pratar vi så mycket om den digitala transformationen helt plötsligt?

Digital transformationen handlar inte bara om teknik och IT. Det handlar snarare om att se och möta möjligheter i värld där den digitala kundupplevelsen kommer att bli den första upplevelsen, och många gånger den enda. Digital transformation är att anpassa organisation och processer för att med teknik och IT möta den digitala kundupplevelsen med förstklassiga produkter och tjänster.

Digital transformation innebär nya sätt att utveckla och se på våra produkter och tjänster – hela vägen från idé till presentation. Oavsett om du säljer saker eller arbetar i en kommun.

Vi kan bygga fantastiska gränssnitt optimerade för alla tänkbara enheter och skärmstorlekar men är inte produkten och tjänsten från början optimerad för den digitala kundupplevelsen blir vi tvingade att forcera in den i gränssnittet.

Allt för ofta ser vi exempel på förstklassiga gränssnitt som inte optimerar på grund av att produkten och tjänsten inte är utvecklad för den digitala kundupplevelsen från början. I stället har man stoppat in en ”analog” produkt eller tjänst i ett digitalt gränssnitt.

Gränssnittet blir allt mer likriktat i den smarta mobilen. Det finns inte mycket utrymme att ta ut svängarna och vara unik. Navigering och funktion går mer mot standard. Då blir produkten och tjänsterna än mer viktiga. Kan vi tänka digital kundupplevelse redan från början och inte anpassa en analog produkt till det digitala gränssnittet har vi kommit långt.

För att möta drivkrafter och förväntningar från våra kunder som vill utföra saker i sina smarta mobiler behöver alla i företaget ha den digitala kundupplevelsen i fokus. Det går inte att sitta och vänta på den digitala transformationen. Den börjar med dig oavsett vad du gör eller vilken position du har. Se hur ditt eget beteende ställer krav på digitala tjänster i din omvärld. Vad är en bra digital kundupplevelse för dig? Hur skulle du vilja arbeta för att möta den? Hur driver din arbetsplats innovation?

Bra idéer och förslag kommer sällan från toppen. Det är bredden i ett företag som är styrkan. Den gemensamma kunskapen och erfarenheten är oslagbar. När vi samlar den är potentialen mycket hög. För att maximera behöver de flesta företag se över hela sin affär, sin organisation och sitt sätt att arbeta och genomgå en digital transformation i alla led. Innovationslabb och kickbox-initiativ kan hjälpa dig att komma igång. Kom ihåg att den digitala transformationen börjar med dig.