calendar
BLOGGPOST
PROJECT MANAGEMENT

Supermemo - metoden som friskar upp minnet på alla

Du vill påverka folk. Du vill att de ska reagera. Du påminner men inget händer. Ingen svarar på din inbjudan, mejlfråga, mötesförslag eller feedback. Vad gör du? Jag rekommenderar den polska metoden, Supermemo.

Att kunna påminna dig själv och andra om saker är en konst. Det finns dock en metod som jag själv framgångsrikt brukar använda i mina projekt. Det kan handla om anmälningar till utbildningar till exempel, eller förslag på förbättringsarbeten och uppföljningar.

Inlärningsmetoden "Supermemo" är utvecklad av den polske forskaren Piotr Wozniak. Den används för att friska upp minnet vid inlärning med kan också användas för påminnelser.

Kort handlar det om att bryta den fallande skalan för glömska genom att påminna vid rätt tillfällen. Använd följande intervall för att påminna eller friska upp minnet: Efter 1, 10, 30 och 60 dagar.

Alternativ skala kan användas beroende på vikt/prio. Det första och andra intervallet sker tidigt, ett sker i ”mitten” och det fjärde vid ”slutet” av kurvan.

Exempel 1:
Du vill lära dig grundläggande Scrum: 

 • Dag 0: Gå en kurs
 • Dag 1: Läs på vad du lärde dig på kursen
 • Dag 10: Läs på igen
 • Dag 30: Gå igenom samtliga anteckningar och repetera
 • Dag 60: Repetera
 • ... gå fortsättningskursen

Exempel 2: 
Du vill få projektmedlemmar att anmäla sig till en utbildning som sker Dag 10: 

 • Dag 0: Skicka ut agenda och anmälan
 • Dag 1: Påminn om anmälan
 • Dag 2: Påminn om anmälan
 • Dag 5: Påminn om anmälan
 • Dag 8: Sista påminnelsen.

 

Alternativ x-skala kan användas beroende på ärendets vikt/prio (ex: timmar istället för dagar). Det viktiga i diagrammet är påminnelsekurvan. Det är intervallen som gör att du skapar en känsla av betydelse i aktuellt ärende/ämne.