Så kan offentlig sektor bli ännu större hjältar i dessa speciella tider
BLOGGPOST
DATA & AI

Så kan offentlig sektor bli ännu större hjältar i dessa speciella tider

Offentlig sektor kommer att vara draglok och motor för att återstarta Sveriges ekonomi i bakvattnet av Covid-19-pandemin. Utmaningarna är många, men likaså möjligheterna för verksamheterna inom offentlig sektor, hävdar Sogetis Joakim Wahlqvist i denna bloggpost.

Den pågående digitaliseringen kommer påskyndas ytterligare i det läge vi nu befinner oss i. Den är redan hjärtat av förändringsarbetet inom offentlig sektor, men den kommer bli än mer aktuell och utbredd. Vår offentliga apparat behöver göra mer för mindre i framtiden.

Genom att öka alla typer av automatisering frigörs resurser till att skapa utrymme för de extra kostnader som behöver täckas i kölvattnet av krisen. Det digitala och automatiserade förändringsarbetet behöver också intensifieras för att driva Sveriges ekonomi framåt. Ovanpå det behövs nya processer för stöd som nu måste införas i rasande fart; exempelvis när det gäller förändringar kring karensdagar, nya initiativ som korttidpermitteringsstöd eller uppföljning kring bidragsfusk. Vid sidan av detta kommer extra utmaningar kring hur man bäst utvecklar sin verksamhet och nya processer när alla arbetar hemifrån.

En sak är säker; både tillgänglighet, säkerhet, automatisering, och snabbhet är oerhört viktigt den närmaste tiden. Förändring kan inte bara vara ett långsiktigt arbete, utan måste ske här och nu. Hur kan offentlig sektor leverera nya digitala systemlösningar i en rasande fart, i det läget som vi nu är i? Och hur kan man se till att snabbheten inte blir lika med ”fort och fel” när det gäller nya digitala stöd? Går det verkligen att bli hjälte i detta läge?

Svaret är ja. Tillgänglighet till resurser och kompetens finns i ett nästintill överflöd nu när ingen kan leverera på plats i verksamheternas lokaler, utan leveranserna måste ske på distans. Alla är helt plötsligt tillgängliga oavsett var de befinner sig! Men hur gör vi då med informationssäkerheten när arbete måste ske på distans?

För att leverera nya digitala lösningar krävs data för utveckling och test, data som många gånger är känslig och varken kan eller får lämna myndighetens lokaler. Men, det går med hjälp av AI skapa syntetiskt data som är likvärdig verklig data. Okänslig, opersonlig, syntetisk data är nyckeln till att låsa upp den innovationskraft som finns tillgänglig och bryta ner de hinder som håller oss kvar i världen av nödvändiga informationssäkerhetsregler. Det låter som magi, men det är AI när den är som bäst och arbetar till vår fördel. Nu finns förutsättningarna för att arbeta på distans och utveckla nya lösningar och applikationer för att stödja den nödvändiga förändringsresa som måste accelerera bortom alla tidigare gränser.

Min tilltro på framtiden är mycket stark, det har den alltid varit och så även nu. Frågan är som jag ser det, vilka verksamheter inom offentlig sektor som vill bli hjältar först? Vilka kommer göra om de utmaningar vi nu står inför i Sverige, till något som både driver digitalisering, automation och effektivitet framåt, samtidigt som kapital frigörs till att nyttja i krisen och ge vårt land en jätteskjuts framåt i innovationens tecken. Förändring sätter resurser i arbete som får Sveriges ekonomi att snurra, låt oss lägga vårt fokus där.

KONTAKT
  • Joakim Wahlqvist
    Joakim Wahlqvist
    National Data & AI Lead
    +46 703 451 801

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.