Responsiv design
BLOGGPOST
DIGITAL EXPERIENCES

Så uppnår du people first genom mobile first

Mobilanpassning och responsivitet är idag en självklarhet när man utvecklar nya sajter och tjänster. Ändå är det få som verkligen utgår från mobilen under denna process. Det påverkar användarupplevelsen negativt, menar Klas Fjärstedt i ett blogginlägg.

Google CEO Eric Schmidt nämnde ”mobile first” i ett tal redan 2010. Sedan dess har utvecklingen av responsive web design och mobila applikationer accelererat. Idag är mobilanpassning och responsivitet en självklarhet när man utvecklar nya sajter och tjänster. Även användandet av smarta mobiler har ökat dramatiskt.

MEN fortfarande är det inte alla som tänker mobile first fullt ut. Det är en sak att anpassa sin desktopsajt till mobil eller utveckla responsiv webb med desktop som utgångspunkt. En helt annan att bygga upplevelsen mobile first och låta desktopen ärva designen från mobilen och inte tvärtom. När vi skalar nerifrån och upp har vi större möjlighet att optimera innehållet, skala bort onödig design och riva alla hinder som står mellan användaren och en konvertering.

Responsive design

Mobile first blir det på riktigt först när vi sätter användarens behov främst, något som kan beskrivas i följande form: 

People first = mobile first + Google + enkelhet2

  • Sätt användarens behov främst (People first).
  • Designa upplevelsen utifrån mobilen (mobile first). Skala uppåt, det gör även desktopsajten bättre.
  • Din huvudentré är Google, SEO är nyckeln.
  • Ditt varumärke sitter i enkelheten. Enkelhet är så viktigt att det är upphöjt till 2 J

De flesta varumärken är skapade i en analog värld. Flera av dem har uppdaterats i takt med webben men väldigt få har sin utgångspunkt i mobilen (mobile first). Därför är många varumärken nedtyngda av design och anpassade för tryckta kanaler och stora skärmar. Det gör att de inte optimerar i mobilen och heller inte för användaren (eftersom användaren (people first) är ett med mobilen och vill konvertera i mobilen (mobile first)).

I mobilen mäts upplevelsen av ditt varumärke inte längre bara på färg och form utan på interaktion och graden av enkelhet.

Vi vill utföra saker i mobilen. I-want-to-know, I-want-to-go, I-want-to-do, I-want-to-buy. Det ställer höga krav på enkla tjänster och optimerat innehåll.

Inte nog med att vi i egna kanaler behöver bli ännu mer fokuserade på interaktionen och enkelheten i gränssnittet, vad händer med varumärket när konverteringen sker hos någon annan? Det är just vad som sker på Google när du till exempel googlar på ”flyg till Berlin”. Upplevelsen sker helt i Googles ramverk. Du som avsändare blir allt mindre viktig, din produkt och din tjänst blir mer central. 

Om, eller kanske mer när Facebook lanserar betalning mellan användare och företag, var kommer konverteringen att ske då? På din webbplats där du kontrollerar varumärket eller på ditt facebook-konto där du på sin höjd kan lägga upp företagets logga?

Konvertering kommer mer och mer att ske på ställen där du har mindre kontroll än tidigare på varumärket. Användarna kommer till stor del bedöma ditt varumärke baserat på enkelhet, pris och logistik.

Det är i tjänsten, produkten och interaktionen en stor del av varumärket i de digitala kanalerna sitter. Ta kontrollen där du kan - people first vinner man genom att vara mobile first, optimerad mot Google och hylla enkelheten.

/Klas Fjärstedt, Digitala kanaler-expert