presentation
BLOGGPOST
PROJECT MANAGEMENT

Starta projektkontor: En kort introduktion

Ett projektkontor bör skapas när organisationens projekt börjar styra från effekt och/eller när projekt börjar skapa öar i verksamheten. Projektkontorets mål är att hålla samman trupperna och styra mot seger. Kontoret blir motorn för effektivitet i projekt och driver organisationen till nyttiga förändringar.

Att starta ett projektkontor kräver erfarenhet och färdigheter. Detta är vad du behöver veta i korta drag:

Projektkontoret ska se till att styra program och projekt så att man uppnår effekt, håller budget, samt löpande utvärdera riskerna.

Projektkontoret blir sammanhållande för:

 1. Projektstyrning – Förvalta projektportföljen. Styra, rapportera och följa upp.
 2. Projekt och programstöd – Support och stöd för bland annat förändringsledning, uppföljning, erfarenhet, kompetens och nyttorealisering.
 3. Metodstöd – Samordning och stöd gällande verktyg, metoder och processer.

Löpande styra och kontrollera:

 • Mål som har tydlig koppling till företagets/koncernens/myndighetens målbild
 • En effektiv resursplanering och uppföljning
 • Riskanalyser
 • Nyttoanalyser
 • Roll- och ansvarsfördelning
 • Kommunikationsplan för hela projektkontoret

Effekten för projektkontoret ligger i mål och vision för hela organisationen.

 • Jonas Jaani
  Jonas Jaani
  Producent av podcast-serien/ webbradion Effekten
  070-298 52 63

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.