GSI Kickstart elbolag
BLOGGPOST
DATA & AI

"Strömavbrott – var god och dröj"

När stormar som Alfrida eller Gudrun slår till blir det ofta en enorm påverkan på samhället och kostnaderna som följer är gigantiska. Går det att ligga steget före och minska stormarnas negativa påföljder, som exempelvis elavbrott? Ja, det hävdar Sogetis AI & Analytics-expert Joakim Wahlqvist, med bestämdhet.

Nu är det lite mer än ett år sedan stormen Alfrida drog in över Sverige. En storm som lamslog stora delar av Mellansverige när strömmen försvann för ca 100 000 hushåll. Värst drabbade var Vattenfall som hade ca 63 000 abonnenter utan ström. Förutom besväret för hushållen som blir utan ström belastas elbolagen av enorma kostnader. Kostnaderna för reparationsarbeten, avbrottsersättningar och skadeståndsanspråk första kvartalet 2019 uppgick till 850 miljoner för Vattenfall.

Det går inte att helt skydda sig när en storm på 38 m/sek drar in, men visst finns det förebyggande arbete som kan göras för att hålla ner skadorna och där med kostnaderna.

Att ta hand om ett stormfällt träd över en elledning är både farligt och kostsamt. När det väl sker är det också ofta bråttom och sällan speciellt goda arbetsförhållanden. Så självklart skulle man hellre vilja arbeta mer proaktivt och ta ner dessa riskfyllda träd när solen skiner och det inte är lika bråttom. Utmaningen är ju att veta vilka träd som kan utgöra en risk.

Ett sätt är naturligtvis att gå ut i skogen och göra bedömningar. Det är både tidskrävande och inte speciellt effektivt. Ett annat sätt är att flyga över nätet vilket görs idag, en betydligt bättre metod. Men då flygtimmar är dyra är det något som på sin höjd kan göras en gång per år. Vad händer om flygningen sker på våren och sedan avverkas skog i området innan höstsäsongen och nästa storm? Jo, nya riskområden uppstår som ingen har upptäckt.

Vad återstår då? Lek med tanken du hade en egen satellit. En satellit som kan titta på just ditt nät. Dra tanken ett steg till genom att avancerad bildanalys och Artificiell Intelligens(AI) skulle kunna göra analyser på var det finns risk för stormfälld skog längs dina ledningsgator. Visst låter det som science fiction? Det är det inte. Med öppna data från ESA (European Space Agency), där satellitbilder av olika slag tillhandhålls genom Copernicus-programmet, och avancerad AI kan man göra dessa riskanalyser, i stort sett i realtid. Genom analys av det breda spektrumet av bilder kan vi pekar ut de ställen där riskerna är som störst. Vi har utvecklat en tjänst, kallad Geo Satellite Intelligence – GSI, där det är möjligt att göra analyser som listar och markerar ut de områden där risken att trä faller över elledningarna vid en storm är som störst. Tänk om vi dessutom kan kombinera detta med er LiDAR-scanning över området och veta exakt vilka träd som kommer nå över faslinan, vilket så klart är möjligt i GSI-plattformen.

Tillsammans kan vi se till att förebyggande röjningsarbete sätts in innan stormen drar in, något som både kan spara miljoner och ge abonnenterna i stugorna mindre risk att bli av med strömmen.

Vad väntar vi på?

KONTAKT
  • Joakim Wahlqvist
    Joakim Wahlqvist
    National Data & AI Lead
    +46 703 451 801

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

GSI Kickstart för elnätsbolag