Jesper Kråkhede
EVENT
CYBER SECURITY

Nya PUL - vad kommer den att innebära?

Vad innebär ”Nya PUL”? Hur påverkas du och hur kan du förbereda ditt företag inför de förändrade kraven? Kom på frukostseminarium i Göteborg, där Sogetis egen säkerhetsexpert, Jesper Kråkhede och advokat Siri Mårtensson reder ut begreppen.

kalendar den 22 september 2015 08:00 - 09:30

Inom EU pågår för närvarande en lagstiftningsprocess om en ny reglering om skydd för personuppgifter. Syftet är att modernisera reglerna på området och få till stånd en mer enhetlig tillämpning. Men hur ska man arbeta rent praktiskt för att efterfölja de nya reglerna - och hur ska det implementeras i företagets IT-miljö?

Läs mer och anmäl dig här senast 21 september!

todo todo
Jesper Kråkhede
  • Jesper Kråkhede
    Jesper Kråkhede
    Nationell Cyber Security-driver
    08-53 68 21 68

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.