Essy Dahlin på Underhållsmässan
EVENT
INNOVATION

Vi ses på Maintenance Summit!

Sogetis Essy Dahlin är en av huvudtalarna på konferensen Maintenance Summit, en konferens om driftsäker industriell digitalisering och underhållsmässig upphandling utifrån ett ledningsperspektiv. Temat för Essys dragning är "Den nya tekniken skapar värde".

kalendar den 10 mars 2020 15:30 - 16:00
kalendar Lokal: E4, E-hallen

Maintenance Summit arrangeras gemensamt av Underhållsmässan och Riksorganisationen Svenskt Underhåll och går av stapeln den 10-11 mars, 2020. Modernt, digitaliserat underhåll har blivit en fråga för styrelserummen och det ökade intresset avspeglas under Maintenance Summit. Programmet samlar flera av näringslivets tyngsta beslutsfattare och experter inom området.

Under de två halvdagarna kommer du bl a få lyssna till Terrence O’Hanlon från Reliability Web, Annika Malm från RISE, Staffan Söderberg, AMAP Sustainability och Essy Dahlin från Sogeti. Kort om Essy Dahlins key note: 

"Den nya tekniken skapar värde" 

Enligt studier från International Society of Automation kostar de industriella driftstoppen 647 miljarder dollar varje år. Tack vare AI går det att förutspå och förebygga driftstopp innan de inträffar. Blockchain möjliggör spårning av både råmaterial och produkter längs med hela logistikkedjan, vilket kan bidra till effektivare processer, lägre kostnader och färre mänskliga fel. Sogetis digitalstrateg Essy Dahlin presenterar hur den nya tekniken kan användas så att den skapar värde.

Tips! Inför eventet har Essy Dahlin intervjuats. Läs artikeln här.

För mer information och anmälan besök: https://maintenancesummit.se/  

KONTAKT
  • Essy Dahlin
    Essy Dahlin
    Förändringsledare, verksamhetsutvecklare, digital strateg
    070-283 16 54

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.