EVENT
ADDHER

#addher - Arbeta aktivitetsbaserat och Digilots - digitaliseringsprojekt

kalendar Måndag 7 maj kl. 16:00 - 19:00
kalendar Kommunhuset kronan 

Välkommen till två intressanta föredrag som Örnsköldsviks Kommun står som värd för. 

Örnsköldsviks nya kommunhus Kronan och aktivitetsbaserat arbetsätt 
Sedan drygt tre år tillbaka sitter stora delar av Örnsköldsviks kommuns tjänstemän och politiker i kommunhuset Kronan och i och med flytten till Kronan övergick man också till att arbeta aktivitetsbaserat  Vilka erfarenheter/reaktioner har man fått på det nya sättet att arbeta?


Digilots – digital vägledning för industriföretag
Genom projektet Digilots har industriföretag i Övik med omnejd fått vägledning om hur de kan ta sig an digitaliseringsmöjligheter för att få tillväxt i sin versamhet. Vilka olika digitaliseringmöjligheter har identifierats inom projektet, vilka har varit utmaningarna och vilka är de viktigaste erfarenheter som fåtts i projektet?

PROGRAM
16:00 Samling i entrén på kommunhuset Kronan.
16:10 Vanja Östman, Tillväxtchef berättar bakgrunden till flytten och hur det är att arbeta aktivitetsbaserat samt berättar om Tillväxtavdelningens fokus för 2018.
16:30 Rundvandring i Kronan
17:00 Mat
17:30 Digilots – Digitala steg för tillväxt.
18:00 Kommande träffar
18:15 Fri tid för mingel.


Vi behöver din anmälan senast onsdag 25/4.

Varmt välkommen!


todo todo