#addher-träffen 30 maj – Trender och tankar kring hälsa och e-hälsa ur en kvinnlig synvinkel

#addher-träffen 30 maj – Trender och tankar kring hälsa och e-hälsa ur en kvinnlig synvinkel

Tack för din medverkan och på återseende!