Utvärdering

Utvärdering

Dela gärna med dig av synpunkter som kan hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete.

#addher - Äger du ditt personliga varumärke?


Hur upplevde du eventet som helhet? (Skala 1-5 där 5 är högsta betyg) *
Motsvarade innehållet dina förväntningar?