Utvärdering #addher - Hur leder vi i en föränderlig värld?

Utvärdering #addher - Hur leder vi i en föränderlig värld?

Dela gärna med dig av synpunkter som kan hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete.

--


Hur nöjd är du med eventet i sin helet? Betyg (Skala 1-5 där 5 är högsta betyg) *
todo todo