Utvärdering #addher - Hur leder vi i en föränderlig värld?

Utvärdering #addher - Hur leder vi i en föränderlig värld?

Tack för din medverkan!

todo todo