Utvärdering av vårt event: #Addher Örnsköldsvik

Utvärdering av vårt event: #Addher Örnsköldsvik

Tack för att du var med på vårt event. Dela gärna med dig av synpunkter som kan hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete.

--


Betyg (Skala 1-5 där 5 är högsta betyg) *