BI & Analytics
EVENT
AI & ANALYTICS

BI & Analytics

Bli mer framgångsrik med väderprognoser

kalendar Onsdag 11 Maj kl. 08.00 - 10.00
Frukost serveras från kl 7:30
kalendarSogetis kontor på Karolinen, Norra Klaragatan 18, Karlstad

Business Intelligence (BI) & Analytics är ett av de områden som idag bedöms ha absolut störst värde för utveckling och digitalisering av verksamheter och dess processer. Det finns en betydande potential för alla typer av verksamheter och organisationer.  Detta skapar ett osedvanligt driv i utveckling av arkitekturer och teknologier för området. Det har också snabbt skett en vridning av fokus mot Analytics, som i grunden är en helt skild ansats jämfört med traditionell BI. Olikstrukturerade data, master- och metadata och algoritmer har snabbt hamnat i fokus.


Oavsett var Ni står i användningen av BI & Analytics finns alltid en väg fram. 

Sogeti, tillsamans med SMHI, bjuder nu in till ett seminarium som fokuserar på vad BI & Analytics har utvecklats till och vilka möjligheter det kan ge. Förutom teori så kommer praktiska erfarenhter och praktikfall kring Analytics presenteras av en av Sveriges tyngsta organisationer på området, SMHI.

Seminariet riktar sig till alla som på olika sätt använder eller har behov av BI idag, alla som på olika sätt medverkar till utveckling av BI, samma alla som i största allmänhet är intresserade av vad som händer.

Per Björkegren, Sogeti Sveriges CTO och ledare för Business Information Management.
Hur ser BI ut idag? Vad är egentligen Analytics? Hur kommer Internet of Things, Big Data, Portaler, Masterdata och integration in i bilden? Hur bör en organisation se ut för att kunna möta de nya behoven och nyttja de nya teknologierna? Vad kan vara nästa steg?

Kjell Lund, produktchef på SMHIs Affärsverksamhet.
Kjell är meterolog och marknadsekonom och har varit med på SMHIs resa från statligt verk i monopolställning till dagens konkurrensutsatta marknad. Kjell var med och satte SMHI på internetmarknaden redan på 90-talet.
Tänk dig att du kan föreslå för kunden att vi kan få vädret att arbeta för oss. Eller att kunna få hjälp av väderprognoser vid beställning av helgens artiklar till butiken så att man minskar risken att kunderna står utan mat och dryck till grillskivan. SMHI har tagit fram ett koncept, eller en produkt, som de kallar för Väder Insikt som skall kunna hjälpa till att just få Insikt. Kjell presenterar vad detta innebär och berättar även om ett projekt som SMHI kört tillsammans med COOP. 

Varmt välkommen önskar Sogeti!
För mer information klicka på anmälningsknappen.


todo todo