Developers Night
EVENT
DIGITAL CUSTOMER EXPERIENCE

Developers Night

Lär dig mer om röststyrda chattbottar!

kalendar Onsdag 23 oktober kl. 17:30 - 19.30
kalendar Sogiets kontor, Klubbhusgatan 13 i Jönköping

Vill du lära dig mer hur dagens röststyrda chatbottar fungerar och hur du kommer igång med att uteckla din egen chatbot för Amazon Alexa eller Google assistant? 

Varmt välkommen på vår utvecklarkväll, Developers Night i Jönköping, där vi kommer prata om hur Amazon Alexa och Google assistant fungerar och vad som skiljer dem åt. Vi sprider kunskapen hur du kan utveckla din egen Alexa skill eller Google action samtidigt som vi pratar om de utmaningar som finns med att bygga för enbart röst, utan hjälp av visuella hjälpmedel. Vi presenterar även vilka tekniker som finns för att lösa dessa utmaningar.
 
Vi som delar med oss av kunskapen heter Andreas Johansson, Utvecklare Sogeti, och Sherif Ayman, UX-designer Husqvarna. Kvällens föredrag kommer att hållas på både svenska och engelska.
 
Vi bjuder inledningsvis på lite mat och under kvällen har du möjlighet att ställa frågor som kan göra dig bättre som utvecklare. Sprid gärna inbjudan vidare till andra utvecklare du jobbar med eller känner till i branschen. Anmälan görs nedan senast 18 oktober.

AGENDA
17.30 Mat och mingel 
18.00 Presentation Amazon Alexa och Google Assistant 
18.30 Diskussion och mingel 
18.45 Konversationsdesign för röststyrning
19.15 Diskussion och avslutning

Varmt välkommen till Sogetis utvecklarkväll i Jönköping!


För få deltagare

todo todo