Utvärdering

Dela gärna med dig av synpunkter som kan hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete.

Event Unlock Innovation - Hur stärker ni er innovationsförmåga?


Vad tyckte du om eventet i sin helhet? (Skala 1-5 där 5 är högsta betyg) *
Rise of Digital, The Fourth Revoulution - Motsvarade innehållet och presentationen dina förväntningar?
The DNA Of Digital Masters - Motsvarade innehållet och presentationen dina förväntningar?
Husqvara Group, 325 år av innovation - Motsvarade innehållet och presentationen dina förväntningar?
What is the digital version of your business? - Motsvarade innehållet och presentationen dina förväntningar?
todo todo