Utvärdering

Utvärdering

Dela gärna med dig av synpunkter som kan hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete.

Event Unlock Innovation - Hur stärker ni er innovationsförmåga?


Vad tyckte du om eventet i sin helhet? (Skala 1-5 där 5 är högsta betyg) *
The DNA Of Digital Masters - Motsvarade innehållet och presentationen dina förväntningar?
Husqvara Group, 325 år av innovation - Motsvarade innehållet och presentationen dina förväntningar?
How to meet the clients in a virtual world - Motsvarade innehållet och presentationen dina förväntningar?